Aktualnosci hr

Biznes oczekuje stabilności i wiarygodności tego, że jutro będzie przewidywalne

Link do artykułu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.forbes.pl%2Fbiznes%2Fdutkiewicz-biznes-oczekuje-stabilnosci-i-przewidywalnego-jutra%2Fw8kgm56%3Ffbclid%3DIwAR3SIBMlgbDj3na-ARCpwe4tNvN16tHwNxN0dZWJuzraudbK_t57lcxG6Hs&h=AT2NxORT7Yb53WBRBBdJpGtgBvwyZMThWLjDkmNQwh5hzvZ3fkaxWQmAzeHpYN07-wSrG1s2hvP9lVNMixK8tzEBm6e4EjKh6VRtbzrcI5HYsUmAoYp0tidlDKXK1mwiPwi9&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0olIrqWOuFVgCH_D3KuakW-otqK5zBVihGDXHtB64DM1xtod_tcmqVoKYWFv92I6iT89IEvYkzy7Q_Pvc2ZAwOSVZpFt7O3W0-N_RfO_o_JiwQCjHlFIbbgtNBBgjR_mv_vnCOHIOhyCnyXH3YVxyeRRCnMpGr7eaDU4D2A9M5tERsAN9VKo3qgutia0s3bjRsWlDCSxCn

Członkowie SAZ