Aktualnosci hr

Bezrobocie w górę

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu  6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc.

Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 089,6 tys. osób bezrobotnych i - w porównaniu do stanu z końca 2020 roku liczba ta wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1%.

Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem stałym polskiego rynku pracy związanym z sezonowością zatrudnienia, upływem z końcem roku okresu na jaki zawarte były umowy czasowe, czy zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych. 

Raport dostępny na: Szacunek MRPiT: 6,5% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu 2021 r. - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Członkowie SAZ