Aktualności HR

Wzrost bezrobocia - Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju wynosiła 6,0% - wzrosła o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,6 p.proc. w skali roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. ukształtowało się na poziomie 6173,9 tys. osób, tj. niższym niż przed miesiącem ? o 1,4% i przed rokiem ? o 3,2% (w kwietniu br. notowano spadek o 2,4% w skali miesiąca i o 2,1% w skali roku). W końcu maja br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1011,7 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w kwietniu br. (o 45,9 tys., tj. o 4,8%) oraz więcej niż w maju ub. roku (o 105,7 tys., tj. o 11,7%). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,0%, tj. wzrosła o 0,2 p.proc. w skali miesiąca oraz o 0,6 p.proc. w skali roku.

arrow

W marcu 2019 r/r rosną wynagrodzenia i rośnie zatrudnienie

Według najnowszych danych GUS w marcu 2019 zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw rok do roku wzrosło o 3,0 proc i wynosiło 6393,6 tyś. Z kolei w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 0,2 proc. Przeciętne wynagrodzenie w ujęciu rok do roku wrosło o 5,7% i wynosiło 5164, 53 zł

arrow

Bezrobocie ani drgnie 5,7% to najlepszy wynik od 28 lat

Blisko dziewięć tysięcy mniej bezrobotnych niż przed miesiącem, 128 tysięcy wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców i stopa bezrobocia utrzymująca się na rekordowo niskim poziomie. Tak wyglądała w październiku sytuacja na rynku pracy.

arrow

Od 1 września 2018 r. zmiany w zatrudnianiu małoletnich.

Równo za miesiąc od 1 września 2018 roku zmieni się dolna granica wiekowa dla pracowników młodocianych - z 16 lat obecnie na 15. Zmiana czekała na wejście w życie 9 lat, wprowadzono ją w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Właśnie teraz na rynek pracy wchodzić będą pierwsi uczniowie po tej reformie.

arrow

Stopa bezrobocia bije kolejne rekordy, w czerwcu poniżej 6%

Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2018 r. wyniosła 5,9%, utrzymując tegoroczną tendencję spadkową.. GUS podał też, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 967,9 tys. wobec 1 002,2 tys. osób przed miesiącem.

arrow

Sprawozdanie z działalności agencji zatrudnienia w 2017

Przypominamy, że w myśl art. 19f ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) każda agencja zatrudnienia musi za pośrednictwem WUP przedstawić marszałkowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, informacji o swojej działalności w minionym roku w terminie do 31 stycznia.

arrow

Zmiany w Kodeksie Pracy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy wprowadzi nowe typy umów o pracę - na pracę sezonową i na pracę dorywczą. Propozycja Komisji zakłada, że nie będzie trzeba uzasadniać ich wypowiedzenia, a okres potrzebny na rozwiązanie będzie krótszy niż obecnie. Umowy te z założenia nie będą miały charakteru stałych i mają zastąpić umowy zlecenia.

arrow

Kandydat oko w oko z przyszłym pracodawcą

Jak sprawić, żeby optymalnie dobrać pracodawcę do oczekiwań przyszłego pracownika? Oprócz typowych elementów procesu rekrutacji, po prostu dać im możliwość poznania sie osobiście przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu. W sieci roi się od dobrych rad, jak przejść zwycięsko przez rekrutację a kandydatów-kameleonów nie brak, zatem obu stronom powinno zależeć na jak najlepszym poznaniu się zanim złożą podpisy na umowie o pracę.

arrow

Efekty zmian w przepisach o delegowaniu

Nowy kształt dyrektywy Dyrektywy 96/71/WE o delegowaniu pracowników za granicę i rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009, regulujących podleganie ubezpieczeniom społecznym przez osoby migrujące zarobkowo po terytorium Unii Europejskiej, ma sprawić, że składki ubezpieczeń społecznych i podatki pozostaną w kraju, w którym pracownik świadczy pracę a nie w jego kraju pochodzenia. Sęk w tym, że jeśli kilkaset tysięcy legalnych miejsc pracy zniknie, nie będzie mowy o żadnych daninach, ani w Polsce, ani w którymkolwiek kraju ewentualnego delegowania.

arrow

Wyzwania dla rynku HR

Prezes SAZ Iwona Szmitkowska w artykule w Rzeczpospolitej przybliża wyzwania jakie stoją obecnie przed rynkiem HR w Polsce.

arrow

Ponad połowa pracodawców narzeka na brak rąk do pracy

Jak wynika z badań firmy Work Service, członka Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia 51 proc. pracodawców wskazuje na trudności ze znalezieniem pracowników w efekcie czego 1/3 z nich deklaruje, że negatywnie to wpływa na rozwój firmy.

arrow

Zintegrowany System Kwalifikacji

Minister Edukacji Narodowej ogłasza nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących.

arrow

Posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego

Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uczestniczyła w Białobrzegach w I Posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego. Podczas posiedzenia wręczyła Akty Powołania czternastu członkom Rady oraz podziękowała za chęć uczestnictwa w pracach Rady.

arrow

Komisja Kodyfikacyjna pracuje

Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy, działającego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, odbyło się 20 października 2016 r. Spotkanie prowadził prof. Jakub Stelina ? Przewodniczący Zespołu.

arrow

Rok pracy Rady Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego podsumowała na uroczystym posiedzeniu w Pałacu Prezydenckim rok swojej działalności. Uczestnicząca w spotkaniu członek Rady minister Elżbieta Rafalska podsumowując rok prac Rady, którą w tym okresie kierował szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda, podkreślała ich wysoki poziom i powiedziała, że liczy na utrzymanie go za kadencji Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

arrow

Maszerują zmiany w OHP

Włączenie OHP w nowy system szkolnictwa zawodowego, szersza oferta pracy za granicą i atrakcyjniejsze oferty zatrudnienia w kraju oraz możliwość uzyskania mieszkania dzięki spółdzielni socjalnej ? to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zostały zaprezentowane podczas poniedziałkowej konferencji w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach, w której uczestniczył sekretarz stanu Stanisław Szwed.

arrow

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

23 września 2016 r. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Posiedzenie prowadził prof. Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji.

arrow

Wspieranie młodych bezrobotnych

Niemal 50 tys. młodych bezrobotnych, którzy nie przekroczyli 30. roku życia skorzystało do 27 maja br. z nowej formy aktywizacji jakimi są bony. Do wyboru są bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie.

arrow

Od 1 września najpierw umowa potem praca

Koniec z syndromem pierwszej dniówki zakłada wchodząca w życie 1 września br. nowelizacja Kodeksu pracy. Pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków - jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

arrow

Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej

Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł.

arrow

Rekordowo niskie bezrobocie

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6 proc. wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca br. Tak dobrego wyniku nie było od czerwca 1991 roku.

arrow

Nowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017

Nowe zasady wydawania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017 r., rozszerzony skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany dot. tworzonych w zakładach pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych zakłada przyjęta jednogłośnie przez Senat RP nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

arrow

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd