Zdaniem SAZ

Polscy pracodawcy piszą do Komisji Europejskiej: Zmiany prawa mogą zaszkodzić pracownikom delegowanym.

Osiem największych organizacji zrzeszających polskich pracodawców wysłało wniosek do Marianne Thyssen, Komisarz Parlamentu Europejskiego do spraw zatrudnienia i spraw społecznych. Sprzeciwiają się oni niektórym propozycjom zmian forsowanym w art. 13 rozporządzenia 883/2004. ?Zaproponowane brzmienie przepisu niesie za sobą przede wszystkim zagrożenia dla pracowników mobilnych wykonujących pracę najemną w kilku państwach? ? ostrzegają.

arrow

Pracodawcy licytują się o ukraińskich Mikołajów

W tym roku święci Mikołaje i poławiacze karpi, których spotkamy w centrach handlowych i na ulicach, najczęściej będą? mówić po ukraińsku. Polscy studenci nie garną się do prac przedświątecznych, choć zarobić można nawet 20 procent więcej niż poza sezonem.

arrow

"Papierowy" outsourcing pracowników może skończyć się karami!

Zmiany w prawie dotyczącym zatrudniania na zasadach pracy tymczasowej powoduje masowy wzrost zainteresowania firm outsourcingiem pracowników. Eksperci ostrzegają jednak, że mieszanie tych dwóch pojęć może skutkować poważnymi problemami, jak kary finansowe PIP, czy groźba zwrotu VAT-u?

arrow

Stanowisko SAZ ws. projektu ustawy o rynku pracy

SAZ z zadowoleniem przyjął inicjatywę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stworzenia nowego aktu prawnego. Niestety tryb procedowania i jedynie 30 dniowy termin konsultacji tak dużego (liczącego łącznie z uzasadnieniem niem 300 stron) dokumentu jest zdecydowanie za krótki.

arrow

Rosną wynagrodzenia w pracy tymczasowej

Liczba zatrudnionych na zasadach pracy tymczasowej w Polsce nieznacznie spadła w pierwszym półroczu 2018, nie wynika to jednak z kondycji rynku, ale z rekordowego deficytu kandydatów. Ponieważ mniej jest osób chętnych do pracy, to pracodawcy są skłonni płacić więcej ? informuje Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ).

arrow

Branża Agencji Zatrudnienia w coraz lepszej kondycji - jak pokazują dane SAZ, Agencje Zatrudnienia zwiększają swoje przychody.

Dane zebrane z podmiotów zrzeszonych przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia wskazują na rozwój branży. Przychody w ciągu roku zwiększyły się o 6%, co nastąpiło w warunkach umacniającego się rynku kandydata. Wyższe obroty wyraźnie wskazują na tendencję wzrostu popularności elastycznych form zatrudnienia, a przy tym pracodawcy za możliwość korzystania z nich, są zdecydowani płacić więcej. Jest to niewątpliwie z korzyścią dla pracowników, którzy współpracując z agencjami pracy tymczasowej mają szansę na osiągnięcie wyższych zarobków.

arrow

Umowy dla pracowników tymczasowych "ominą" weekendy?

Od 1 czerwca 2017 obowiązują restrykcyjne limity czasu kierowania pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika. Może wykonywać dla niego zadania najdłużej przez 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Jak się okazuje istnieje sposób aby okres ten wydłużyć; agencja może zawierać umowy kierujące do pracodawcy użytkownika jedynie od poniedziałku do piątku. Podpisując je w poniedziałki może faktyczny czas zatrudnienia wydłużyć nawet o 5 miesięcy. Co na to ekspert Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia?

arrow

Dochód gwarantowany - możliwość czy... konieczność?

Jeszcze kilka lat temu żaden szanujący się ekspert ekonomiczny nie chciałby nawet poważnie rozmawiać o bezwarunkowym, powszechnym świadczeniu finansowym ze strony państwa. Dochód gwarantowany kojarzył się raczej z lewicowymi utopiami. Nowoczesna gospodarka wolnorynkowa stawia jednak na postęp techniczny a ten z kolei prowadzi do stopniowego wypierania ludzi z pewnych stanowisk pracy. To rodzi napięcia, które może złagodzić dochód gwarantowany

arrow

Najniższa od 26 lat stopa bezrobocia to również efekt sezonowych wyjazdów zarobkowych - twierdzą eksperci SAZ.

KIERUNKI WAKACYJNYCH WYJAZDÓW ZAROBKOWYCH 2017 Najniższa od 26 lat stopa bezrobocia to również efekt sezonowych wyjazdów zarobkowych - twierdzą eksperci SAZ. Oczywiście głównym powodem jest wzrost ofert zatrudnienia w kraju, niemniej jak co roku tysiące Polaków, najczęściej między 18 a 35 rokiem życia wyjeżdżają, żeby podjąć pracę sezonową dzięki agencjom zatrudnienia a także szukać jej samodzielnie.

arrow

Podsumowanie roku 2015

- W mijającym roku mogliśmy obserwować rosnący trend rynku pracownika w większości sektorów gospodarki. Trend ten będzie się pogłębiał również w 2016 roku. Odpływ ponad miliona młodych osób zagranicę w tym roku i starzejące się społeczeństwo to jedne z przyczyn zaistniałej sytuacji. Z badań wynika, że już za 15 lat na rynku pracy będzie o 3 mln Polaków mniej niż dziś.

arrow

List do Premier Ewy Kopacz

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia podpisało się pod listem do Premier Ewy Kopacz w sprawie inicjatywy przyspieszenia prac nad projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

arrow

Umowa terminowa pod znakiem zapytania

Marcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący różnicowania pracowników zatrudnionych na umowę na czas określony oraz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony wzbudził wiele emocji w środowisku pracodawców.

arrow

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd