image-description

Rzecznik praw pracownika

Funkcja rzecznika praw pracowniczych została powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia w styczniu 2015r. Jej intencją jest dbałość o jak najwyższe standardy jakości obsługi pracowników w agencjach zrzeszonych w SAZ.

Zadania rzecznika:

  • rozpatrywanie skarg pracowniczych
  • mediacje pomiędzy pracownikiem a agencją zatrudnienia  w celu osiągnięcia porozumienia
  • udzielanie informacji/porad dot. prawa pracy

Rzecznik praw pracowniczych podejmuje działania zmierzające do rozstrzygnięcia skarg pracowniczych składanych na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Ma prawo wnioskować o dodatkowe wyjaśnienia oraz dokumenty w celu rzetelnego rozpatrzenia skargi, które wydłużają czas rozpatrzenia o kolejne 14 dni.

Funkcję rzecznika praw pracownika pełni Karina Knyż-Grzywa.

Prosimy o kontakt pod adresem email: k.knyz-grzywa@saz.org.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Koszykowa 69 lok. 3, 00-667 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd