image-description

Polska w top 10 krajów UE z najniższym bezrobociem

Bezrobocie w maju w Unii Europejskiej wyniosło 8,6 proc. - podaje Eurostat. To najniższy poziom od marca 2009 roku. Polska znalazła się w pierwszej 10 krajów z najniższym bezrobociem.

 

Stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej maju br. wyniosła 8,6%, czyli o 0,1 pkt proc. mniej w porównaniu z kwietniem. Oznacza to, że w maju odnotowano najniższy poziom stopy bezrobocia od marca 2009.

 

W porównaniu z rokiem 2015, stopa bezrobocia spadła wśród 26 spośród 28 krajów UE. Wyjątkami były jedynie Austria (wzrost stopy) oraz Łotwa (utrzymanie poziomu). Również stopa bezrobocia w krajach strefy euro odnotowuje tendencje spadkową - w maju wyniosła 10,1%.

 

 

Najniższą stopę bezrobocia wśród krajów UE odnotowano w maju w Czechach (4,0%), na Malcie (4,1%) oraz w Niemczech (4,2%). Najwyższą natomiast zaobserwowano tradycyjnie w Grecji (24,1%, dane za marzec 2016 r.) oraz w Hiszpanii (19,8%).

 

Największa poprawa w stosunku do maja 2015 miała miejsce na Cyprze (spadek z 15,3% do 12,0%), w Chorwacji (z 16,2% do 13,3%) oraz w Bułgarii (z 10% do 7,3%).

 

Polska znalazła się wśród 10 krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na poziomie 6,3%. W stosunku do kwietnia br. wysokość odsezonowanej stopy bezrobocia w Polsce pozostała bez zmian. Natomiast w porównaniu do maja zeszłego roku spadła o 1,2 pkt proc. (z 7,5%).

 

 

Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce, w maju br. wynosiła nieco ponad 1 mln, to o ok. 219 tys. mniej (ok. 17%) niż w maju 2015 r. Podobnie jak w większości krajów UE28, stopa bezrobocia wśród kobiet w Polsce jest nieznacznie wyższa niż wśród mężczyzn, jednak skala poprawy w przypadku obu płci jest zbliżona.

 

Stopa bezrobocia wśród osób młodych (do 25 r. ż.) wyniosła w maju w Polsce 17,3%, (spadek z 21% rok do roku oraz o 0,1 pkt proc w stosunku do kwietnia), co oznacza, że bez pracy pozostaje wciąż 248 tys. aktywnie poszukujących zatrudnienia osób z najmłodszej kategorii wieku. Dla porównania, średnia dla krajów UE28 wyniosła w maju br. 18,6% (spadek z 20,6% rok do roku).     

Źródło: www.mpips.gov.pl 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Koszykowa 69 lok. 3, 00-667 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd