image-description

GUS: bezrobocie w maju wyniosło 9,1 proc.

Stopa bezrobocia w Polsce w maju br. wyniosła 9,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To 0,1 pkt. proc. mniej niż wynikało z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W stosunku do kwietnia bezrobocie spadło o 0,4 pkt. proc., a wobec minionego roku o 1,6 pkt. proc. W kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 9,5 proc.

 

W końcu maja liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wynosiła 1 mln 456,9 tys. i zmniejszyła się w porównaniu do kwietnia o 4,3 proc. (czyli o 64,9 tys.). W porównaniu do maja zeszłego roku spadła natomiast o 14,4 proc. (czyli o 245,2 tys.).

 

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,7 proc. w wielkopolskim do 15,0 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z kwietniem br. zmniejszyła się we wszystkich województwach. Najbardziej spadła w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,8 pkt. proc.) i zachodniopomorskim (o 0,6 pkt. proc.), a najmniej – w mazowieckim (o 0,2 pkt. proc.).

 

Również w porównaniu z majem zeszłego roku stopa bezrobocia zmniejszyła się we wszystkich województwach. W największym stopniu obniżyła się w województwie zachodniopomorskim (o 2,3 pkt. proc.), a w najmniejszym – w województwie lubelskim (o 1 pkt. proc.).

Źródło: MPIPS.gov.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Koszykowa 69 lok. 3, 00-667 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd