image-description

Sekcja Agencji Opieki (SAO) to ciało zrzeszające firmy realizujące usługi opiekuńcze nad osobami starszymi na rynku niemieckim, działająca w ramach Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

SAO jest rozpoznawalnym forum wymiany informacji oraz cenionym partnerem
w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Sekcja organizuje cykliczne spotkania swoich członków, którzy wymieniają się codziennym doświadczeniem i wiedzą. Dzięki skutecznemu wsparciu prawnemu z powodzeniem rozwiązuje problemy prawne.

Zadania Sekcji Agencji Opieki realizowane są podczas corocznych, ogólnopolskich Konferencji, biznesowych śniadań i spotkań prasowych na których pojawiają się autorytety ze świata polityki i biznesu. Z sukcesami wpływa na kształt przepisów prawnych, również unijnych. Współpracuje z największymi branżowymi stowarzyszeniami i prawnikami z Niemiec.

MISJA:

 • Współtworzenie rynku legalnych usług opieki realizowanych w Niemczech
 • Promowanie legalnych modeli zatrudnienia w branży opiekuńczej
 • Silny front przeciwko szarej strefie i czarnemu rynkowi
 • Podnoszenie wiedzy społeczeństwa
 • Sprzeciw wobec handlu ludźmi w branży opiekuńczej

JAK DZIAŁAMY:

 • Cykliczne spotkania członków – minimum raz na 2 miesiące
 • Wymiana codziennych doświadczeń i wiedzy
 • Wsparcie prawne
 • Opracowywanie rozwiązań
 • Konsultacje projektów aktów prawnych
 • Monitorowanie zmian prawnych w Polsce, w Niemczech i UE
 • Wspólne stanowiska i inicjatywy

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd