image-description

Regulamin Sekcji Agencji Pracy Tymczasowej

 

Kraków, 14 czerwca 2012

1. Członkiem sekcji może zostać tylko Agencja zrzeszona w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia
2. Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest minimum 3 letnia obecność na rynku, bądź poparcie co najmniej 2 Członków Sekcji APT
3. Sekcję prowadzi Kierownictwo Sekcji złożone z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Kierownictwo sekcji (z wyłączeniem Przewodniczącego) jest powoływane i odwoływane przez  członków sekcji zwykłą większością głosów
5. Spotkania sekcji odbywają się przynajmniej jeden raz na 2 miesiące
6. Spotkania sekcji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Sekcji, pod jego nieobecność, Zastępca
7. Opłata członkowska w Sekcji wynosi 1000 zł/pół roku
8. Brak uiszczenia składki członkowskiej skutkuje usunięciem z listy Członków Sekcji APT
9. Sekcja zatrudnia koordynatora sekcji
10. Sekcja może prowadzić swoją podstronę internetową w ramach strony SAZ

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd