image-description

Korzyści dla pracodawców

Praca tymczasowa to uproszczenie i profesjonalizacja procesów oraz racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Podstawowe korzyści dla przedsiębiorstwa to:

 • przeniesienie na firmę zewnętrzną procesów i kosztów związanych z rekrutacją, selekcją, szkoleniem, motywowaniem pracowników, bez angażowania pracowników etatowych przedsiębiorstwa
 • redukcja kosztów i ryzyka przedsiębiorstwa związanego z rotacją pracowników
 • ograniczenie biurokracji w przedsiębiorstwie (agencja pracy tymczasowej m.in. przygotowuje i podpisuje umowy z pracownikami, obsługuje płatności ZUS, wypłaty wynagrodzeń, badania medycyny pracy)
 • optymalizacja ilości i struktury zatrudnienia - obniżenie całkowitych kosztów zatrudnienia poprzez bieżące dostosowywanie ilości i struktury zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstw, nawet w bardzo krótkim okresie czasu (APT dostarcza odpowiednią liczbę pracowników do wykonania konkretnego zadania w konkretnym czasie)
 • elastyczna adaptacja firmy do zmian wolumenu zamówień
 • ograniczenie rozmiaru kosztów pracowniczych.
Kiedy korzystać z pracy tymczasowej?
Najczęściej wskazywane powody współpracy z agencją pracy tymczasowej to:

 • zwiększenie liczby zamówień i okres nasilenia produkcji, którym nie są w stanie sprostać pracownicy etatowi
 • sezonowość / okresowość zapotrzebowania na personel
 • trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania na personelu.
Usługa pracy tymczasowej jest wykorzystana w przedsiębiorstwie również jako:

 • system zastępstw pracowników etatowych w sytuacjach losowych (np. absencja z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego) lub w przypadku trudności w znalezieniu odpowiedniego pracownika etatowego na określone stanowisko
 • obsadzanie stanowisk o dużej rotacji
 • element procesu rekrutacji (praca tymczasowa może być w praktyce okresem próbnym dla nowego pracownika).
Zgodnie z deklaracją przedsiębiorstw działających w Polsce korzystają z usług pracowników tymczasowych w następujących sytuacjach: 

1. Sezonowość produkcji i sprzedaży     52%
2. Nagłe wzrosty zamówień     47%
3. Zastępstwa nieobecnych pracowników     36%
4. Limity etatów w przedsiębiorstwie     21%
5. Realizacja projektów specjalnych     21%
6. Wypróbowanie pracownika przed zatrudnieniem na stałe (element rekrutacji)     14%
7. Czasowe zastępstwa na stanowiskach wakujących     6%
8. Pozyskanie wiedzy eksperckiej     5%

Jakie usługi oferują agencje zatrudnienia?
Oprócz usługi pracy tymczasowej wiele agencji specjalizuje się w działaniach pokrewnych:

 • outsourcingu
 • doradztwie personalnym
 • rekrutacjach stałych do pracy w kraju i za granicą
Przygotowanie: Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd