image-description

Instytucja pracy tymczasowej

Praca tymczasowa, w ujęciu gospodarczym, to odpłatne oddanie pracownika do dyspozycji innego pracodawcy. 

Praca tymczasowa jest pracą świadczoną przez pracownika w przedsiębiorstwach, do których zostaje skierowany przez agencję pracy tymczasowej.

Charakterystyczną jej cechą jest trójstronny układ: agencja – pracownik – przedsiębiorstwo (pracodawca użytkownik).

Jej istotą jest umowa pomiędzy agencją pracy tymczasowej i przedsiębiorstwem zlecającym (pracodawcą użytkownikiem) na wykonanie określonego zakresu pracy – usługi, którą pracownicy tymczasowi wykonują na rzecz przedsiębiorstwa zlecającego i za zrealizowanie, której otrzymują wynagrodzenie od agencji pracy tymczasowej.

Wynajmująca ich agencja otrzymuje prowizję za pośrednictwo, przygotowanie i organizację całego procesu wykonania pracy - usługi. Przedsiębiorstwo zlecające i agencja pracy tymczasowej są związani umową o świadczenie pracy tymczasowej, a agencja podpisuje z wynajmowanym pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas określony lub wykonywanie określonej pracy bądź umowę cywilnoprawną.

Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej jest to, że żadna umowa nie wiąże pracownika tymczasowego z przedsiębiorstwem zlecającym na rzecz, którego pracownik w rzeczywistości świadczy pracę - usługę. 

Sekcja Agencji Pracy Tymczasowej

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd