Szkolenia

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców - Szkolenie Chakowski & Ciszek

Kiedy:2018-01-26
Program:

Na początku lutego 2018 r. wejdą w życie kolejne już zmiany regulacji prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce (inne niż te z 1 stycznia 2018). Są one konieczne, aby implementować do naszego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

 Wprowadzono m. in. nowe typy zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemca (w celu wykonywania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa przez obywatela państwa spoza UE oraz w celu korzystania z mobilności – przemieszczania się pomiędzy krajami UE przez obywatela państwa spoza UE wykonującego pracę wewnątrz przedsiębiorstwa), oraz uproszczono niektóre procedury związane z istniejącymi rodzajami zezwoleń.

Pojawią się kolejne zmiany w procedurze uzyskiwania zezwoleń na pobyt i pracę (mniej załączników).

W związku z tym zapraszamy na szkolenia poświęcone powyższej tematyce przez kancelarię C&C Chakowski & Ciszek wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia (SAZ):

  1. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu. Uwaga! Formuła warsztatowa – POZNAŃ 01.02.2018
  2. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po 1 stycznia 2018 – nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy, Bangladeszu, Indii, Nepalu. Uwaga! Formuła warsztatowa – WARSZAWA 15.02.2018

Pełne kalendarium naszych szkoleń wraz ze szczegółowymi opisami możecie Państwo znaleźć na stronie:
http://cc.info.pl/szkolenia/eventy/

Członkowie SAZ