Szkolenia

Zmiany w prawie pracy 2016 - Warsztaty dla Agencji Zatrudnienia

Kiedy:2016-09-14
Program:

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje (czwarte z kolei w 2016 roku) warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów. Warsztaty adresujemy zarówno do naszych dotychczasowych członków, jak również agencji niezrzeszonych. Do współpracy zaprosiliśmy wybitnych prelegentów specjalizujących się w obszarze prawa dla agencji zatrudnienia.

WARSZTATY DLA AGENCJI ZATRUDNIENIA

14 września 2016 roku/środa

Hotel Mercure ul. Ks. J. Popiełuszki 2, Częstochowa

09:30 – 10:00 - Rejestracja

10:00 – 11:45 - ZMIANY W PRAWIE PRACY

a/ Zmiany legalizacji pracy dla cudzoziemców (w tym ob. Ukrainy) – informacje podstawowe.

b/ Umowy na czas określony – zasada „3” i „33”.

c/ Płaca minimalna dla zleceniobiorców.

Prowadzący: dr Maciej Chakowski,

Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy i prawie pracy dla branży APT. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy.

11:45 - 13:00 - DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ

a/ Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe   obowiązki dla przedsiębiorców.

b/ Przebieg implementowania dyrektywy 2014/67/EU na przykładzie wybranych krajów UE i znaczenie dla polskich firm delegujących za granicę.

c/ Zmiany w dyrektywie 96/71/WE i ich znaczenie dla delegowania pracowników (przykłady).

Prowadząca: adw. Joanna Torbé

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Z licznymi sukcesami reprezentuje pracodawców przed sądami, organami kontrolnymi (n.in. PIP i ZUS), organami ścigania i administracji publicznej.

13:00 – 13:30 - Przerwa kawowo-lunchowa

13:30 – 14.15 - ZMIANY W USTAWACH DOTYCZĄCYCH PRACY TYMCZASOWEJ

a/ Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych – konsekwencje dla branży.

b/ Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – konsekwencje dla branży.

c/ Rekomendacje SAZ do zmian w ustawach – uzasadnienie.

Prowadzący: Jarosław Adamkiewicz

Prezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia od dwóch kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy, ekspert ds. rynku pracy Business Centre Club.

14.15 - 15.00 - SYTUACJA AGENCJI ZATRUDNIENIA W POLSCE

a/ Statystyki KRAZ.

b/ Perspektywy i zagrożenia dla AZ.

c/ Dlaczego warto zrzeszać się w organizacjach branżowych?

Prowadzący: Krzysztof Jakubowski

Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, Przewodniczący Sekcji Agencji Opieki.

 

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 200 zł + VAT/os.

Dla firm zrzeszonych w SAZ udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres biuro@saz.org.pl podając imię i nazwisko uczestnika oraz dane firmy do wystawienia faktury. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 12 września 2016 roku. Ilość miejsc ograniczona!

Członkowie SAZ