image-description

Zimowa Akademia SAZ - Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce

Już 4 marca w Warszawie odbędzie się szkolenie w temacie” Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce”, szkolenie poprowadzi mec. J. Torbe.

MODUŁ I – LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW

 

1.     Przepisy prawne regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy – zagadnienia  ogólne.

2.     Dokumenty uprawniające cudzoziemców do legalnego pobytu na terenie RP z podziałem na uprawniające i nieuprawniające do podjęcia pracy.

3.     Omówienie dokumentów pobytowych cudzoziemców:

  •   wizy – rodzaje wiz, a wykonywanie pracy,
  •   zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
  •   inne dokumenty pobytowe.

4.     Pobyt cudzoziemca w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.

5.     Pobyt cudzoziemca w Polsce na podstawie stempla w paszporcie.

6.     Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

 

MODUŁ II – LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW

 

1.     Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie RP.

2.     Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców: zezwolenie typu A, zezwolenie typu B, zezwolenie na pracę sezonową.

3.     Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Procedura oświadczeniowa.

4.     Zasady wykonywania pracy przez studentów.

5.     Znaczenie adnotacji „dostęp do rynku pracy”.

6.     Zasady podlegania przez cudzoziemców zatrudnionych w Polsce pod ubezpieczenia społeczne.

7.     Zasady opodatkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. 

8.     Problematyka numeru PESEL i NIP cudzoziemca.

9.     Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

MODUŁ III – PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW
 

1.     Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy:

  •   praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy,
  •   problematyka wskazania właściwego PKD,
  •  obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemca,
  •   obowiązki pracodawcy użytkownika w procesie zatrudniania cudzoziemca. 

2.     Zasady delegowania cudzoziemca do pracy za granicą.

3.     Podatkowe i ubezpieczeniowe skutki zapewnienia cudzoziemcom zakwaterowania, czy dojazdu z/do miejsca pracy.

4.     Cudzoziemcy w związkach zawodowych. 

 

PROWADZĄCA: mec. Joanna Torbé

KIEDY?
04.03.2019 w godz. 11:00 - 16:00

GDZIE?
Warszawa, ul Berneńska 8,  siedziba Pracodawców RP
KOSZTY?

Firmy zewnętrzne: 299 zł + VAT,
Partnerzy 250 zł + VAT,
Firmy członkowskie SAZ 150 zł + VAT

W CENIE:
- Materiały szkoleniowe
- Poczęstunek

4_marca_szkolenie_Zatrudnianie_cudzoziemcyw.pdf

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd