Szkolenia

Zimowa Akademia SAZ | Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe po 1 stycznia 2019, 17.01.2019 Warszawa

Kiedy:2019-01-17
Program:

Zapraszamy na szkolenie "Zmiany w dokumentacji pracowniczej i Pracownicze Plany Kapitałowe w branży Agencji Zatrudnienia po 1 stycznia 2019". 17 stycznia 2019 r. w Warszawie , odbędzie się szkolenie w trakcie którego szczegółowo poruszone zostaną zagadnienia związane ze zmianami jakie czekają pracodawców po 1 stycznia 2019 w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych i ich digitalizacją (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją) oraz projektu PPK, który to  od 1 stycznia 2019  obejmie pracodawców zatrudniających powyżej  250 osób i następnie co pół roku będzie obejmował kolejne grupy przedsiębiorstw, tak by od 1 lipca 2020 obowiązkiem tym objęci zostali wszyscy pracodawcy.

 

W trakcie szkolenia odpowiemy na pytania:

1. Jak przygotować firmę na planowane od 1 stycznia 2019r. zmiany w dokumentacji pracowniczej

 • Z czego składa się dokumentacja akt osobowych według nowych zasad
 • Nowe dokumenty w aktach osobowych
 • Zmiana prowadzenia akt z papierowych na elektroniczne i wymóg ich zabezpieczenia
 • Elektroniczne akta osobowe, a wymów pisemności – pułapka ustawodawcy
 • Jakie nowe obowiązki wobec pracownika ma pracodawca po wejściu w życie ustawy i rozporządzenia
 • Jak pogodzić wchodzące w życie zmiany z RODO
 • Dokumentacja związana z zatrudnieniem cudzoziemców
 • Jakie kary mogą być nałożone na pracodawcę jeśli nie zastosuje się do nowych przepisów
 • Co z dotychczasową dokumentacją jeśli pracodawca zdecyduje się na dokumentacje elektroniczną

 2.  Projekt PPK - jak przygotować firmę na planowane od 1 stycznia 2019r. zmiany

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – benefit czy obowiązek pracodawcy
 • Możliwość uniknięcia tworzenia PPK
 • Obowiązki pracodawców związane z PPK
 • Obieg wpłat i przynależność pracownika do PPK
 • Wybór usługodawcy w PPK
 • Możliwości dysponowania środkami gromadzonymi w PPK;
 • Odpowiedzialność karna i cywilnoprawna pracodawców i jego reprezentantów
  • PROWADZĄCA: mec. Joanna Torbé

   KIEDY?
   17.01.2019 w godz. 11:00 - 15:00

   GDZIE?
   Warszawa, ul Berneńska 8,  siedziba Pracodawców RP
   KOSZTY?

   Firmy zewnętrzne: 299 zł + VAT,
   Partnerzy 250 zł + VAT,
   Firmy członkowskie SAZ 150 zł + VAT

   W CENIE:
   - Materiały szkoleniowe
   - Poczęstunek
   - Dyplom udziału w szkoleniu

   *Patronem szkolenia jest INFOR.pl - portal dla ksiegowych

Członkowie SAZ