Szkolenia

POZNAŃ_WIOSENNA AKADEMIA SAZ

Kiedy:2019-04-17
Program:

Zapraszamy do wzięcia udziały w cyklu szkoleń „Wiosenna Akademia SAZ”.

Tematem jednodniowego szkolenia, które odbędzie się 17 kwietnia w Poznaniu, będzie: Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce i  Pracownicze Plany Kapitałowe.

Szkolenie poprowadzi mec. Joanna Torbé  i Dominika Latawiec  z Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy.

W temacie zatrudniania cudzoziemców skupimy się na: legalizacji pobytu cudzoziemców, legalizacji pracy cudzoziemców i praktycznych problemach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

A w temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych opowiemy: czym tak naprawdę są PPK?

„Projekt PPK od 1 lipca 2019r będzie dotyczył wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31.12.2018 r.), a do roku 2021 obejmie pozostałe podmioty zatrudniające, w tym podmioty sektora finansów publicznych, niezależnie od ich wielkości.”

 To ostatni dzwonek na przygotowania!

Szczegóły szkolenia:

I MODUŁ       ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW

1.     Przepisy prawne regulujące dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy – zagadnienia  ogólne.

2.     Dokumenty uprawniające cudzoziemców do legalnego pobytu na terenie RP z podziałem na uprawniające i nieuprawniające do podjęcia pracy.

3.     Omówienie dokumentów pobytowych cudzoziemców:

·         wizy – rodzaje wiz, a wykonywanie pracy,

·         zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,

·         inne dokumenty pobytowe.

 

4.     Pobyt cudzoziemca w Polsce w ramach ruchu bezwizowego.

5.     Pobyt cudzoziemca w Polsce na podstawie stempla w paszporcie.

6.     Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.

 

LEGALIZACJA PRACY CUDZOZIEMCÓW

 1.     Zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie RP.

2.     Zezwolenie na pracę dla cudzoziemców: zezwolenie typu A, zezwolenie typu B, zezwolenie na pracę sezonową.

3.     Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Procedura oświadczeniowa.

4.     Zasady wykonywania pracy przez studentów.

5.     Znaczenie adnotacji „dostęp do rynku pracy”.

6.     Zasady podlegania przez cudzoziemców zatrudnionych w Polsce pod ubezpieczenia społeczne.

7.     Zasady opodatkowania cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. 

8.     Problematyka numeru PESEL i NIP cudzoziemca.

9.     Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM CUDZOZIEMCÓW
 

1.     Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy:

·         praca tymczasowa a outsourcing pracowniczy,

·         problematyka wskazania właściwego PKD,

·        obowiązki agencji pracy tymczasowej w procesie zatrudniania cudzoziemca,

·         obowiązki pracodawcy użytkownika w procesie zatrudniania cudzoziemca. 

 

2.     Zasady delegowania cudzoziemca do pracy za granicą.

3.     Podatkowe i ubezpieczeniowe skutki zapewnienia cudzoziemcom zakwaterowania, czy dojazdu z/do miejsca pracy.

4.     Cudzoziemcy w związkach zawodowych. 

II MODUŁ     Projekt PPK - jak przygotować firmę

·       Pracownicze Plany Kapitałowe – benefit czy obowiązek pracodawcy

·       Możliwość uniknięcia tworzenia PPK

·       Obowiązki pracodawców związane z PPK

·       Obieg wpłat i przynależność pracownika do PPK

·       Wybór usługodawcy w PPK

·       Możliwości dysponowania środkami gromadzonymi w PPK;

·       Odpowiedzialność karna i cywilnoprawna pracodawców i jego reprezentantów

 

PROWADZĄCA: mec. Joanna Torbé i mec. Dominika Latawiec

KIEDY?
17.04.2019 w godz. 11:00 - 16:00

GDZIE?
Poznań, Hotel Traffic, ul. Niezłomnych 1 wejście C

KOSZTY?

Firmy zewnętrzne: 359 zł + VAT,
Partnerzy 299 zł + VAT,
Firmy członkowskie SAZ 199 zł + VAT

W CENIE:
- Materiały szkoleniowe
- Poczęstunek

 

Członkowie SAZ