Szkolenia

WEBINARIUM - ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZMIANY 2021

Kiedy:2021-02-04
Program:

TEMAT: ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - ZMIANY 2021

Prowadzący: Michał Nocuń C&C Kancelaria prawna 

 

KIEDY: 22 LUTEGO godz. 10:00 – 13:00/online

KOSZT:

 • Członkowie SAPT: udział bezpłatny
 • Członkowie SAZ: 199 zł netto
 • Partnerzy: 259 zł netto
 • Firmy zewnetrzne: 299 zł netto

 

ZAPISY: biuro@saz.org.pl, +48 502 415 246

PROGRAM SZKOLENIA

 

 1. [NOWOŚĆ] Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
 2. [NOWOŚĆ] Projekt ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:
 1. Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
 2. Jak mają działać uproszczone procedury?
 1. [NOWOŚĆ] Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z przystąpieniem do Visa Waiver Program
  1. Nowe terminy wydawania wiz
  2. Nowe zasady ubezpieczeń zdrowotnych przy wjeździe na podstawie wizy
 2. [NOWOŚĆ] Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach autorstwa Rady Ministrów – usprawnienie procedur
 1. Uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy
 2. Nowe zasady zmiany pracodawcy przez cudzoziemca
 1. [NOWOŚĆ] Brexit – zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.
 2. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
  1. Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” dla cudzoziemców:
   • Czy skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy przepisów ustawy o COVID-19 spowoduje brak legalności zatrudnienia cudzoziemca z powodu zmiany warunków pracy?
   • Czy potrzebne będzie nowe zezwolenie na pracę albo oświadczenie jeśli zmienią się warunki pracy cudzoziemca w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy?
  2. Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”:
   • [NOWOŚĆ] Nowe wzory kart pobytu.
   • Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?
   • Co się może stać jeśli cudzoziemiec który zaczął pobyt w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie bez złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Czy każdy musi składać wniosek?
  3. Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
  4. Jak wygląda kwestia przekraczania granic?
  5. Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”?
  6. Jak działa przedłużenie ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę?
  7. Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
  8. Czym się różni sytuacja cudzoziemca który był w Polsce kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego od tego który przyjechał później?
  9. Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?
 3. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  1. Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  2. Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  3. Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  4. Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  5. “Niebieska karta UE” – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  6. Czy adnotacja “dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
  7. Kłopotliwy “stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  8. Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 4. Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu
  1. Jak formułować ofertę pracy?
  2. Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 5. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 6. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  1. Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  2. Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  3. Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  4. Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 7. Omówienie formularzy urzędowych, case study
 8. Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

 

Członkowie SAZ