Szkolenia

WEBINAR: RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASWOWYCH

Kiedy:2021-04-22
Program:

WAŻNY TEMAT: Równe traktowanie pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Co w praktyce oznacza zasada równego traktowania w zakresie warunków pracy i płacy. Czym różni się zatem praca pracownika tymczasowego od innych zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika? Czy pracownikowi tymczasowemu przysługują roszczenia z tytułu naruszenia zasady nierównego traktowania lub dyskryminacji?

  • równe traktowanie, a dyskryminacja
  • przepisy płacowe u pracodawcy użytkownika
  • istota obowiązku równego traktowanie pracowników tymczasowych
  • sankcję za dyskryminację lub nierówne traktowanie pracowników tymczasowych

To tylko wybrane problemy związane z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych, które będą przedmiotem szkolenia.

Szkolenie poprowadzi dr hab. Monika Gładoch, Prof. UKSW

KIEDY: 22.04.2021 r._godz.10:00 - 14:30

GDZIE: ON LINE/EVENEA

BILETY:

  • Firmy zewnętrzne: 449 zł netto ( udział 2 osób)
  • Firmy partnerskie: 399 zł netto (udział 2 osób)
  • Członkowie SAZ: udział bezpłatny

Bilety  i zapisy: https://app.evenea.pl/event/864585-2/

KONTAKT: 

biuro@saz.org.pl, tel.: +48 502 415 24

Członkowie SAZ