Szkolenia

Szkolenie - Delegowanie pracowników i pracowników tymczasowych do krajów Unii Europejskiej (Warszawa)

Kiedy:2017-06-26
Program:

Z uwagi na niejednolite przepisy Wspólnoty Europejskiej, jak i różnice w regulacjach poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie delegowania pracowników, przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne napotykają wiele przeszkód związanych z korzystaniem z pracy pracowników z Polski. Sytuacji nie ułatwiają również kontrole przeprowadzane, czy to przez zagraniczne instytucje, czy też przez polską inspekcję pracy na zlecenie instytucji zagranicznej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w prawie polskim, które weszły w życie w przeciągu ostatnich miesięcy, a związane z płacą minimalną zleceniobiorców, nowymi, obowiązującymi od października 2016 roku, zasadami ustalania podstawy wymiaru składek delegowanych pracowników i zleceniobiorców, uprawnienia inspekcji pracy.

Ponadto, w ostatnim roku pojawiły się nowe orzeczenia, wytyczne i interpretacje dotyczące podmiotów delegujących pracowników do pracy za granicę, a związane przede wszystkim z ustalaniem podstawy wymiaru składek, czy podstawą opodatkowania delegowanych pracowników i zleceniobiorców.

Na seminarium zostaną przedstawione szczegółowe kwestie związane z dotychczasowymi i nowymi przepisami unijnymi w zakresie delegowania pracowników, , a także zasady opodatkowania i oskładkowania w Polsce osób pracujących za granicą. Bieżące problemy związane z delegowaniem i rozliczaniem w Polsce delegowanych pracowników i zleceniobiorców omówimy na podstawie najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów państwowych.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia są dostępne pod adresem: http://cc.info.pl/eventy/delegowanie-pracownikow-i-pracownikow-tymczasowych-do-krajow-unii-europejskiej/ 

Członkowie SAZ