Szkolenia

Szkolenia: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017

Kiedy:2017-03-29
Program:

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła radykalna nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, a także od stycznia 2016 wprowadzono nowe wzory formularzy dotyczących uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Kolejne zmiany dotyczyć będą zasad zatrudniania obywateli Ukrainy.

W związku z tym pragnę Państwa poinformować o organizowanych szkoleniach poświęconych powyższej tematyce przez kancelarię C&C Chakowski & Ciszek wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia (SAZ)

Zapraszamy do zapznania się ze szczegółami i terminami szkoleń: 

Kwiecień 2017

04.04.2017 - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017, Warszawa

http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-nowe-zasady-zatrudniania-obywateli-ukrainy-2017-3/

 

24.04.2017 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017, Kraków

http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-nowe-zasady-zatrudniania-obywateli-ukrainy-2017-4/

 

Maj 2017

17.05.2017 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - nowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy 2017, Warszawa

http://cc.info.pl/eventy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce-nowe-zasady-zatrudniania-obywateli-ukrainy-2017/

 

 

Członkowie SAZ