Szkolenia

Seminarium: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT - zmiany prawa 2016

Kiedy:2016-06-21
Program:

C&C Chakowski & Ciszek we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia zapraszają na seminarium:


Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w branży APT – zmiany prawa 2016


W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła radykalna nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach, a także od stycznia 2016 wprowadzono nowe wzory formularzy dotyczących uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę.


Trzeba także podkreślić, że 30 września 2016 r. upływa termin transpozycja do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.


Dyrektywa określa szczególne warunki udzielenia zezwolenia w celu pracy sezonowej (zaostrzone względem obowiązujących przepisów prawa polskiego dot. uproszczonej procedury powierzania cudzoziemcom pracy krótkookresowej, jak również przepisów dot. udzielania zezwoleń na pracę na zasadach ogólnych) oraz wymagany zakres równego traktowania pracowników sezonowych z obywatelami państwa przyjmującego.
W związku z powyższym w najbliższym czasie zmienią się zasady legalizacji pracy pracowników z niektórych Państw ościennych m.in. z Ukrainy. Będzie to dotyczyło także pracodawców z branży APT.


Bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy. Kwestia ta zostanie szczególnie potraktowana podczas seminarium.

Wykładowca:
Mec. Przemysław Ciszek jest radcą prawnym. Jest wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest wspólnikiem w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje staż w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce pracy tymczasowej, zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do UE. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Termin:

21 czerwca 2016 r. - godz. 10.00 – 15.00

Miejsce:

Warszawa

Cena:
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 599 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa 1 osoby z agencji zrzeszonej w SAZ wynosi 490 zł + 23% VAT

160621_cudzoziecy_w_Polsce_2016.pdf
Członkowie SAZ