Szkolenia

LETNIA AKADEMIA SAZ

Kiedy:2019-07-23
Program:

Już 23 lipca zapraszamy na szkolenie w temacie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dla członków SAZ szkolenie jest bezpłatne, szkolenie będzie również dostępne w formie live streamingu/online.

 

Podczas szkolenia skupimy się na :

  • Przedstawieniu pigułki wiedzy o PPK.
  • Skoncentrujemy się na obowiązku informowania o PPK i sankcjach wynikających z braku informowania pracowników.
  • Obowiązku podpisania umowy z wybranym podmiotem obsługującym PPK.

Co do zasady złożenie przez wszystkich pracowników oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia PPK. PPK oparte jest bowiem na zasadzie przymusowości dla pracodawców oraz dobrowolności dla pracowników. Pracownik może zatem w każdym momencie tak zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak i przystąpić do PPK. Aby pracownik miał realną możliwość ponownego przystąpienia do PPK konieczne jest zatem, aby pracodawca wprowadził PPK (zawarł umowę o zarządzanie PPK).

 

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu o przesyłanie zgłoszeń wraz z ewentualnymi pytaniami odnośnie PPK pod adres:

biuro@saz.org.pl 

*liczba miejsc ograniczona    

*prosimy o informację odnośnie formy uczestnictwa w szkoleniu (osobiście, streaming)

                                                        

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

KIEDY: 23lipca, w godz.11:00– 15:00

 

GDZIE: Warszawa, Holiday Inn Warsaw City Centre, Twarda 52

 

CENA: Dla firm niezrzeszonych w SAZ bilety w cenie 79zł +VAT, zgłoszenia prosimy przesyałać na adres biuro@saz.org.pl 

 

Dlaczego warto wybrać się na szkolenie lub delegować na nie osoby zajmujące się na co dzień rekrutacją w firmie?

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane etapami  lada moment będą obowiązywać wszystkich zatrudniających.

Jak się okazuje mimo licznych kampanii, świadomość pracowników odnośnie PPK jest znikoma. Wśród badanych największego portalu z ofertami pracy tylko 30% osób, które mogą być objęte programem ma świadomość czym są PPK.

To powinna być istotna informacja dla pracodawców, którzy po pierwsze muszą wybrać podmiot obsługujący PPK a po drugie wpisać w kulturę organizacyjną firmy informacje o PPK.

 

Członkowie SAZ