Szkolenia

Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć? 8 września 2014, Warszawa

Kiedy:2014-06-25
Program:

Celem tego warsztatu jest prezentacja innowacyjnego podejścia do zarządzania szkoleniami w organizacji. Daje ono znacznie większe szanse, by inwestowanie w rozwój ludzi przestało być jedynie sloganem, a stało się narzędziową praktyką, kontrolowaną i dającą namacalne owoce “biznesowi”. Metodyka zarządzania projektem szkoleniowym wypracowana na bazie Modelu SEB/SEA daje możliwość odpowiedzi na pytanie: "Jak szkolenie wpłynęło na rezultaty biznesowe firmy?

Forma zajęć:
Metoda warsztatowa z elementami prezentacji ilustrowanej studiami przypadków, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, dyskusja i wymiana doświadczeń, mini-gra rywalizacyjna.

Po warsztatach uczestnicy będą potrafili:

 • Zdefiniować biznesowy wymiar celów szkoleniowych
 • Dokonać analizy potrzeby szkoleniowej jako potrzeby wsparcia biznesu
 • Zaplanować całościowy plan doskonalenia efektywności swojej polityki szkoleniowej
 • Zaplanować kompleksowy proces ewaluacji efektywności szkolenia na wszystkich poziomach Kirkpatricka
 • Zaprojektować narzędzia wsparcia efektywności fazy wdrażania kompetencji na stanowisku pracy
 • Zaplanować wzmocnienie swojego wizerunku HR jako partnera biznesowego

Gwarantujemy:

 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym spotkanie ekspertem
 • Imienny Certyfikat
 • Kameralną grupę sprzyjającą efektywności nauki
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch i przerwy kawowe


Termin: 8 września 2014, 9:00 - 17:00 
Miejsce: Warszawa 
Cena: 650 zł netto 
Przy zgłoszeniu do 26.08.2014 - 590 zł netto 

Więcej informacji: Efektywność biznesowa szkoleń - jak to osiągnąć?

Członkowie SAZ