image-description

Delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej ? 2017

Delegowanie pracowników do krajów
Unii Europejskiej - 2017
Z uwagi na niejednolite przepisy Wspólnoty Europejskiej, jak i różnice w regulacjach poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie delegowania pracowników, przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne napotykają wiele przeszkód związanych z korzystaniem z pracy pracowników z Polski. Sytuacji nie ułatwiają również kontrole przeprowadzane, czy to przez zagraniczne instytucje, czy też przez polską inspekcję pracy na zlecenie instytucji zagranicznej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na zmiany w prawie polskim, które weszły w życie w przeciągu ostatnich miesięcy, a związane z płacą minimalną zleceniobiorców, nowymi, obowiązującymi od października 2016 roku, zasadami ustalania podstawy wymiaru składek delegowanych pracowników i zleceniobiorców, uprawnienia inspekcji pracy.
Ponadto, w ostatnim roku pojawiły się nowe orzeczenia, wytyczne i interpretacje dotyczące podmiotów delegujących pracowników do pracy za granicę, a związane przede wszystkim z ustalaniem podstawy wymiaru składek, czy podstawą opodatkowania delegowanych pracowników i zleceniobiorców.
Na seminarium zostaną przedstawione szczegółowe kwestie związane z dotychczasowymi i nowymi przepisami unijnymi w zakresie delegowania pracowników, , a także zasady opodatkowania i oskładkowania w Polsce osób pracujących za granicą. Bieżące problemy związane z delegowaniem i rozliczaniem w Polsce delegowanych pracowników i zleceniobiorców omówimy na podstawie najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów państwowych.


Termin: 28 lutego 2017 r. - godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Centrum Barnabitów
ul. Smoluchowskiego 1; 02-679 Warszawa

170228_delegowanie_2017_Warszawa.pdf

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd