Szkolenia

Akademia Pracy Tymczasowej Zmiany 2014/ 11 czerwca, Warszawa

Kiedy:2014-05-21
Program:

C&C Chakowski & Ciszek we współpracy ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia SAZ
i Ogólnopolskim Konwentem Agencji Pracy OKAP pragnie zaprosić Państwa do udziału
w seminarium:

Akademia Pracy Tymczasowej

Zmiany 2014

Najnowsza edycja Akademii Pracy Tymczasowej jest odpowiedzią na bieżące problemy,
z jakimi spotykają się przedstawiciele branży agencji zatrudnienia w Polsce.

Polskie ustawodawstwo nie reguluje wszystkich kwestii związanych z pracą tymczasową
w sposób jednoznaczny. Przyczynia się to do powstawania szeregu problemów praktycznych zarówno po stronie agencji pracy tymczasowej, jak i pracodawców użytkowników. Poznanie interpretacji obowiązujących przepisów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozwoli uniknąć potencjalnych zagrożeń i lepiej poznać instytucję pracy tymczasowej.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami zatrudniania pracowników tymczasowych. Omówione zostaną m.in. szczegółowe obowiązki
i uprawnienia
poszczególnych podmiotów pracy tymczasowej, prawidłowe konstruowanie umów dotyczących pracy tymczasowej (umowa z pracownikiem tymczasowym i pracodawcą użytkownikiem) oraz udzielania urlopów pracownikom tymczasowym oraz inne kwestie, istotne z punktu widzenia osób pracujących w tej branży.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do właścicieli i pracowników agencji pracy tymczasowej, a także wszystkich innych osób zajmujących się w praktyce tą tematyką.

W załączeniu znajdziecie Państwo szczegółowy programy seminarium i kartę zgłoszeniową. 

 

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

Zniżki dla członków SAZ!.

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Sybilska – Bonicka, Menedżer ds. Szkoleń, tel. +48 668 163 240, e-mail: m.sybilska@cc.info.pl

140611_Akademia_APT_Program__Karta_zgAEoszeniowa.pdf
Członkowie SAZ