Media

Wydłużanie okresów pracy tymczasowej? W jakim celu?

Od 1 czerwca 2017 obowiązują nowe maksymalne okresy kierowania pracowników tymczasowych do tego samego pracodawcy użytkownika. Pracownik może wykonywać dla niego zadania najdłużej przez 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Aby okres ten wydłużyć; agencja może zawierać umowy kierujące do pracodawcy użytkownika jedynie na czas od poniedziałku do piątku. Podpisując je w poniedziałki może faktyczny czas zatrudnienia wydłużyć nawet o 5 miesięcy. Czy jednak ma to racjonalne uzasadnienie? Opinię Michała Podulskiego, wiceprezesa SAZ  można przeczytać w "Dzienniku Gazety Prawnej" z 9 stycznia br. W artykule pt. "Jest sposób na tymczasowe limity. Agencje mogą wydłużyć okres zatrudnienia" czytamy między innymi:

"– Omawiane rozwiązanie wymagałoby ciągłego monitorowania zatrudnienia, generuje ryzyko i dodatkowe obowiązki dokumentacyjne. Moim zdaniem może być stosowane jedynie w przypadku zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, bo nie wiąże się ono z tak wieloma wymogami jak stosunek pracy – tłumaczy.

Wskazuje, że obecnie – ze względu na sytuację na rynku pracy – pracodawcy użytkownicy coraz częściej zatrudniają na stałe pracowników tymczasowych, którzy sprawdzili się w ich firmach (a agencjom zlecają poszukiwanie kolejnych osób).

– W dobie portali społecznościowych i komunikacji elektronicznej oferowanie wydłużonej pracy tymczasowej mija się z celem. Zatrudnieni będą unikać takich ofert – podsumowuje ekspert SAZ."

Członkowie SAZ