Media

Agencje zatrudnienia mierzą się z nowymi przepisami

Zarówno te największe jak Work Service jak i te, będące mikroprzedsiębiorstwami a stanowiące podstawę tego rynku muszą wprowadzić nowe świadectwa pracy, przestrzegać 18 miesięcznego limitu zatrudniania pracownika tymczasowego w okresie kolejnych 36 miesięcy, zapewnić lepszy przepływ informacji między pracownikiem a agencją oraz poprawić ochronę zatrudnionych kobiet spodziewających się potomstwa. Jakiekolwiek uchybienie w tej materii może pociągnąć za sobą wyższe niż dotąd kary a inspektorzy pracy zyskują większe uprawnienia również uczestnicząc w sporach sądowych. http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/agencje-zatrudnienia-mierza-sie-z-nowymi-przepisami-managerowie-jednym-glosem-latwo-nie-jest,46515.html 

Członkowie SAZ