Konferencje

KONFERENCJA POD HASŁEM "WYZWANIA DLA RYNKU PRACY TYMCZASOWEJ W 2018 r."

Kiedy:2018-02-19
Program:

27 LUTEGO ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ POD HASŁEM „WYZWANIA DLA RYNKU PRACY TYMCZASOWEJ W 2018 r."

Rok 2018 jest rokiem pełnym zmian, które dotykają głównie obszar zatrudniania cudzoziemców. Agencjom zatrudnienia bardzo trudno nadążyć na tymi zmianami i które nastręczają wiele trudności natury interpretacyjnej i praktycznej. W


Konferencja, prowadzona przez prawników i praktyków HR, w pierwszej części poświęcona będzie zmianom w prawie regulującym zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP a w drugiej części konferencji skupimy się na zmianach w kodeksie pracy.

Mec. Joanna Torbé poprowadzi panel poświęcony LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW, omówi dokumenty uprawniające do podjęcia pracy i legalnego pobytu na terenie RP z podziałem na uprawniające i nieuprawniające do podjęcia pracy a także wzory dokumentów pobytowych cudzoziemców. Ponadto przedstawi kwestie związane z nowymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku. Uczestnicy dowiedzą się również jak postępować w przypadku odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń a także jak przeprowadzić rejestrację  w programie SyriuszSTD.

Panel poświęcony PRACY SEZONOWEJ zostanie poprowadzony przez mec. Dominikę Latwiec – Charę  i będzie w całości poświęcony praktyce!

Poszukamy odpowiedzi na pytanie jakie podmioty mogą ubiegać się o zezwolenia sezonowe a także dla jakich pracowników można otrzymać zezwolenie sezonowe. Omówione zostaną wyłączenia możliwości rejestrowania oświadczeń dla pracy sezonowej oraz organy właściwe do wydania zezwolenia na pracę sezonową i moment ustalania właściwości organu.

W kolejnej części konferencji, prowadzący ją mec. Przemysław Ciszek skoncentruje się na ryzykach i nowych możliwościach biznesowych dotyczących pośrednictwa i rekrutacji cudzoziemców do pracy w Polsce dla firm z branży APT i ich klientów. Mowa będzie między innymi o możliwościach prawnych zalegalizowania kontrahenta pozyskującego kandydatów z zagranicy (m.in. Indie, Bangladesz, Nepal, Ukraina), szansach biznesowych agencji zatrudnienia zarejestrowanych w Polsce a także ograniczeniach dotyczących legalizacji pracy pracowników tymczasowych z zagranicy delegowanych do Polski.

 

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy i Departamentu Legalności Zatrudnienia Pani Agnieszka Jaroszek przedstawi na tle doświadczeń inspektorów pracy problematykę wykonywania pracy przez cudzoziemców w agencjach zatrudnienia.

 

Panel kończący konferencję i najbardziej oczekiwany zostanie poprowadzony przez

mec. Monikę Gładoch i dotyczyć będzie zmian w kodeksie pracy m.in. rozwiązywaniu umów.

 

Zapraszamy do rejestrowania swojego udziału w konferencji pod adresem biuro@saz.org.pl.

Na pytania dotyczące Konferencji czekamy pod numerem +22 623-85-53. 

PROGRAM

KUP BILET

Członkowie SAZ