image-description

Zmiany w pracy tymczasowej w Niemczech już od 1 kwietnia!

A jakie konkretnie przepisy ulegną zmianie?

Czasu trwania stosunku pracy – maksymalnie 18 miesięcy.

Od kwietnia 2017 r. pracownicy tymczasowi będą mogli pracować maksymalnie 18 miesięcy dla tego samego pracodawcy użytkownika. Gdy przerwa w pracy wyniesie mniej niż 3 miesiące, wcześniejszy i późniejszy czas pracy są sumowane. Nie pomoże również zmiana rzeczywistego pracodawcy - agencji pracy tymczasowej.
Czas pracy do 31.03.2017 nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu maksymalnego okresu zatrudnienia. Wyjątki od tej reguły mogą zostać przewidziane w porozumieniach zakładowych i układach zbiorowych, czas pracy może być wtedy wydłużony do 24 miesięcy.

 

Ta sama płaca i te samo wynagrodzenie

Pracownik tymczasowy  po 9 miesiącach musi być zrównany z pracownikami pracodawcy użytkownika. Zrównanie ma mieć miejsce na poziomie zarobkowym („Equal pay”) i warunkach pracy („Equal treatment”). Również czynności wykonywane przez pracowników powinny być porównywalne.
Odstępstwa dopuszczalne są tylko na podstawie układów zbiorowych pracy w branży pracy tymczasowej, w których zagwarantowane są minimalne standardy socjalne oraz ochrona i bezpieczeństwo pracowników.

Strajki a pracownicy tymczasowi. 

Podczas strajków  nie mogą by być zatrudniani  pracowni tymczasowi - w celu złamania strajku.

Umowy o pracę tymczasową

Umowa, którą zawierają strony (agencja pracy oraz pracodawca użytkownik) musi zostać odpowiednio oznaczona, jako umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
Natomiast pracowników tymczasowych należy od samego początku imiennie wyznaczyć i każdy z nich musi zostać wyraźnie pouczony, iż zostaje zatrudniony  jako pracownik tymczasowy.

„Łańcuchowe” przekazywanie pracowników tymczasowych

Agencja pracy tymczasowej nie może pracownika tymczasowego kierować do pracy na rzecz innej agencji tymczasowej.

 

Źródło:  

https://germany.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/222089,od-01-04-2017-zmiana-zasad-zatrudnienia-pracownikow-tymczasowychw-niemczech-.html

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd