image-description

ZMIANA UPRAWNIEŃ ZUS

 W kwietniu tego roku Sejm uchwalił zmianę uprawnień ZUS-u i jeżeli Senat zaakceptuje nowe prawo bez nanoszenia  poprawek, inspektorzy państwowego ubezpieczyciela będą mogli arbitralnie określać, czy umowy cywilno-prawne nie powinny być jednak umowami o pracę .Pod kontrolą będą dokumenty podpisane aktualnie jak i do 5 lat wstecz.

 Dr Wojciech Warski, przewodniczący Konwentu BCC, organizacji pracodawców i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego tak odnosi się do powyższego :

- To zasadnicza zmiana odnośnie aktualnie obowiązujących regulacji. Teraz to sąd ostatecznie określa, czy dana umowa cywilno-prawna nie powinna być jednak umową o pracę. Po wejściu w życie nowych przepisów ZUS go zastąpi i firma będzie musiała od razu zapłacić zaległe składki ubezpieczeniowe i podatki. Oczywiście będzie się mogła odwołać do sądu, ale najpierw i tak zaległe płatności będzie musiała pokryć.

 Celem działań Zus-u  ma być zaprzestanie nadużywania tzw. outsourcingu pracowniczego i walka z nieuczciwymi pracodawcami, którzy unikali płacenia składek ubezpieczeniowych.

ZUS uzyska uprawnienia właściwe dotąd sądom powszechnym.

Co to oznacza dla tysięcy firm w których zawierano umowy cywilno – prawne ?

Nowe prawo będzie zagrożeniem dla funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, a w wielu przypadkach może prowadzić do upadku. Stwierdzone  zaległe składki będą musiały być najpierw uregulowane a następnie pracodawca będzie mógł odwołać się do sadu.

W sytuacji kiedy decyzja inspektora ZUS będzie dotyczyła większej liczby pracowników i dłuższego okresu czasu ich pracy na niewłaściwych umowach, może to oznaczać konieczność zapłacenia bardzo dużych kwot przez pracodawcę.

Szczególnie zagrożone nowymi regulacjami są firmy działające w branży usług, m.in. ochrony, sprzątania, budownictwa. Przy czym nie jest tak, że tylko one ponoszą winę za fakt, że zawierały w przeszłości umowy cywilno-prawne, które dzisiaj ZUS będzie mógł przekwalifikować na umowy o pracę. Zagrożeni mogą czuć się również pracownicy, których np. pracodawca zbankrutował lub rozwiązał działalność .Tacy pracownicy mogą być” ścigani” z tytułu nieopłaconych składek od wypłaconych wynagrodzeń.

 Warto zastanowić się jak cel wzmocnienia budżetu państwa wpłynie na polskie przedsiebiorstwa ich rozwój i funkcjonowanie.

Źródło:http://www.newsweek.pl/polska/zus-prawie-jak-sad-przedsiebiorcy-protestuja,artykuly,409074,1.html

 

 

 

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd