Aktualnosci

WYSOKA INFLACJA SPRZYJA PRESJI NA PODWYŻKI

Gościem podcastu “Puls Biznesu do słuchania” pt. “Dlaczego pensje szybko (nie) rosną” był prof. Paweł Wojciechowski, Wiceprezydent i Główny Ekonomista Pracodawców RP.

Profesor Wojciechowski zwrócił uwagę, że zaproponowana przez rząd podwyżka płacy minimalnej do 3000 brutto wynosi 7,5 proc. w skali roku, czyli więcej niż inflacja. - Oznacza to, że minimalna płaca w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 53 proc., jeszcze wzrośnie - zaznaczył ekspert Pracodawców RP.

- Jest to poziom powyżej konsensusu, który został osiągnięty pomiędzy związkami zawodowymi, pracodawcami a rządem, aby relacja płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia była w wysokości 50 proc. - zauważył Wiceprezydent Pracodawców RP. - Jesteśmy za utrzymaniem tego konsensusu i nie przekraczaniem tego pułapu - mówił dalej.

- Wzrost płacy minimalnej nie dotyczy tylko tych nieco ponad 1 mln pracowników, ale i pozostałych pracowników, którzy będą czuli niezadowolenie, że część dostaje ustawowo podwyżkę, a pracownicy o wyższych kwalifikacjach tej podwyżki nie dostają. Presja płacowa będzie więc rosła również za sprawa płacy minimalnej - komentował profesor Wojciechowski.

- Dalsze ciągnięcie płacy minimalnej w tak szybkim tempie, jak to następowało w ostatnich latach, grozi tym, że będzie dochodzić do spłaszczania wynagrodzeń. Wykwalifikowani pracownicy będą się czuli zaniepokojeni i będą poszukiwali alternatywnych form zatrudnienia, które będą powodowały wypychanie ich z systemu ubezpieczeń społecznych - ostrzegał Główny Ekonomista Pracodawców RP. - Płaca minimalna musi być przewidywana i bezpieczna gospodarczo, czyli ustalana przez partnerów w dialogu społecznym tak, aby sprzyjała rozwojowi - przekonywał.

Źródło: Wysoka inflacja sprzyja presji na podwyżki | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ