image-description

Wydarzenia SAZ

28.09.2017 – II Kongres Pracy Tymczasowej, Adgar Ochota.

Temat przewodni narzuca się sam - 1 czerwca weszły w życie zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, więc niemal 4 miesiące później podejmiemy próbę podsumowania i oceny, jak wpłynęły one na rynek agencji zatrudnienia i sytuacje pracodawców użytkowników. Będzie też mowa o coraz dotkliwszym deficycie pracowników, który zaczyna wręcz zagrażać rozwojowi sektorów produkcji i budownictwa a także o możliwych środkach zaradczych. Dokonamy przeglądu kluczowych zagadnień w zakresie zatrudniania m.in. obywateli Ukrainy w Polsce. Przyjrzymy się też zagadnieniu konstruowania umów agencja – pracownik/zleceniobiorca – kontrahent. Omówimy orzecznictwo, kontrole i spory sądowe.Ponadto podczas kongresu każdy uczestnik otrzyma przewodnik po pracy tymczasowej po zmianach w ustawie wraz z pierwszymi komentarzami prawnymi. Naszym gościem będzie między innymi Agnieszka Jaroszek  Główny Specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia, Głównego Inspektoratu Pracy.

http://www.kongres-apt.org.pl/

 

19.10.2017 – V Konferencja SAO – Delegowanie pracowników za granicę - funkcjonowanie w warunkach dynamicznych zmian prawnych. DoubleTree by Hilton

Konferencja SAO poświęcona zmianom w unijnych przepisach o delegowaniu pracowników, odbędzie się już po głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Dzięki temu omówimy ostateczny kształt Dyrektywy, która wciąż jeszcze ewoluuje. Oprócz zmian na poziomie unijnym przyjrzymy się również protekcjonistycznym przepisom poszczególnych państw członkowskich – Francji i Niemiec. Nie zabraknie także praktycznych informacji nt. zmian w Polsce. Przedstawimy najnowsze orzecznictwo i odpowiedzi na nasze zapytania do ZUS, PIP, MRIPS czy do Komisji Europejskiej. Prelegentami będą przedstawiciele instytucji unijnych, zagranicznych i polskich. Swoją obecność potwierdziła już Prezes ZUS – Prof. Gertruda Uścińska. 

 

15.11.2017 – V Kongres Rekrutacyjny. Adgar Ochota

Konferencja HR to okazja do spytania praktyków rekrutacji, czy i jakie remedium zastosować wobec niedoboru wykwalifikowanych pracowników, widocznego w niemal każdej branży. Z jednej strony mamy spadające bezrobocie i rosnące płace a z drugiej - rekordowy odsetek osób, które nawet nie próbują znaleźć zatrudnienia mimo iż są w stanie podnosić kwalifikacje i podejmować zatrudnienie. A zatem „skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak trudno”?

Rejestracja uczestnictwa będzie możliwa po 10 sierpnia na stronach każdego z wydarzeń.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd