image-description

Wspólny sprzeciw największych organizacji pracodawców w Polsce wobec zmian w Dyrektywie

Zmiany w Dyrektywie:

Wspólne obawy pracodawców rodzi możliwość ograniczenia okresu delegowania do 24 miesięcy czy zrównania wynagrodzeń pracowników delegowanych z pracownikami miejscowymi wykonującymi taką samą pracę tym samym miejscu. Zgodnie twierdzimy, że zmiany stoją w sprzeczności ze swobodą świadczenia usług, a to oznacza, że Unia odwraca się od zasad leżących u jej podstaw. 

Nowe przepisy zagrażałaby zarówno polskim pracodawcom jak i pracownikom, którzy do tej pory znaleźli zatrudnienie za granicą - czyli blisko 300 tys. delegowanym osobom. Zmiany poważnie wpłyną również na branżę opieki domowej, gdzie głównie zatrudnione są osoby 50+, a którym w Polsce trudno znaleźć zatrudnienie i osiągać wyższe zarobki. 

Według Sekcji Agencji Opieki, to co również powinno rodzić obawy to fakt, że zdawać się może, że przedstawiciele unijnych instytucji pozostają głusi na dotychczasowe postulaty organizacji i instytucji sprzeciwiające się zmianom w Dyrektywie. Obawiamy się stronniczości w podejmowaniu decyzji. Brak podjęcia konsultacji i dialogu jest zaskakujące i dyskryminujące pozostałych członków Unii.

Sekcja Agencji Opieki, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, Pracodawcy RP oraz BCC wystosowały 7 marca wspólne pismo wyrażające sprzeciw wobec zmian w Dyrektywie oraz postulat o wstrzymanie się z pracami do momentu wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2014/67/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników, która stanowiła długo wypracowywany kompromis. 

STANDPOINT_SAZ_SAO_BCC_Employers.pdf

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd