Aktualnosci

WPROWADZENIE UNIJNYCH ROZWIĄZAŃ URLOPOWYCH

'Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej' - opisuje Prawo.pl.

Dodaje, że Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy. Jak zapewnia Prawo.pl Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie trwają intensywne prace poprzedzające zgłoszenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów projektu ustawy mającego na celu transpozycję tych dyrektyw do prawa polskiego.

- Minęły już prawie dwa lata od momentu publikacji tych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czasu na wdrożenie jest coraz mniej. W szczególności tzw. dyrektywa work-life balance przewiduje istotne novum na tle polskich rozwiązań opiekuńczych, np. 5-dniowy urlop w ciągu roku z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny czy też 2-miesięczny urlop rodzicielski bez prawa przeniesienia na drugiego rodzica (na gruncie polskim będzie to urlop dla ojców). Dlatego też wprowadzenie tych rozwiązań wymaga rzetelnej debaty, która już dawno powinna się rozpocząć – uważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP. I dodaje: Jak na razie mamy informację, że resort przygotowuje projekt stosownej zmiany kodeksu pracy.

Źródło: Wprowadzenie unijnych rozwiązań urlopowych wymaga debaty, która już dawno powinna się rozpocząć | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

 

Członkowie SAZ