image-description

Ważne terminy dla Agencji Zatrudnienia

Ustawa o pracy tymczasowej jaka weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 w ramach przepisów przejściowych nakłada na Agencje Zatrudniania kila nowych obowiązków. O niektórych z nich przypominamy.

 

Do marszałka województwa należy złożyć:

  • w terminie do 31.08.2017 Oświadczenie o rodzaju usług  (art. 20 przepisów przejściowych). Agencje zatrudnienia wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia będą miały możliwość prowadzenia działalności na podstawie dotychczas wydanych certyfikatów, nie dłużej niż do dnia 31.12.2017 r. (art. 20 ust. 4 przepisów przejściowych).
  • w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r., informacji o adresach lokali do świadczenia usług (art. 21 przepisów przejściowych).

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd