Aktualnosci

W PRZYSZŁYM ROKU BĘDZIE WIĘCEJ PIENIĘDZY NA AKTYWIZACJĘ BEZROBOTNYCH?

Zdaniem urzędników premiera Morawieckiego w przyszłym roku Fundusz Pracy wyda mniej na wypłatę zasiłków dla osób, które tracą pracę. Więcej natomiast pieniędzy ma zostać skierowanych na działania spierające zatrudnienie. „Jego przychody w dużej części znów będą uszczuplone na rzecz Funduszu Solidarnościowego” – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

- Drenaż środków FP jest prowadzony już od dawna. Wydawało się, że zostanie ograniczony wraz z końcem pokrywania kosztów staży i specjalizacji medyków, ale okazuje się, że jest on kontynuowany – przekonuje Siemienkiewicz.

Źródło: W przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na aktywizację bezrobotnych? | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ