image-description

USTAWA ODSZKODOWAWCZA ZOSTAŁA PRZYJĘTA PRZEZ SENAT

Dlaczego ustawa jest tak ważna?

Wielu przedsiębiorców, których działalność zablokowano z powodu pandemii i ograniczeń z nią związanych, zostało pominiętych w rozwiązaniach pomocowych w 2020 i 2021 roku. Do wielu przedsiębiorców pomoc nie dotarła albo była niewystarczająca.

Przykładów jest wiele:

  • JDG – jednoosobowe działalności gospodarcze;
  • spółki m.in. jawne, komandytowe, cywilne niezatrudniające pracowników;
  • pominięte PKD w pomocach – z łańcucha dostaw przemysłu spotkań i wydarzeń (np. usługi IT dla hotelarstwa, tłumacze konferencyjni, usługi spedycyjne tylko dla branży targowej i inne);
  • firmy, które miały źle dobrane PKD przed pandemią (bo wcześniej nie było to ważne i potrzebne przedsiębiorcy, służyło w zasadzie jedynie dla celów statystycznych);
  • firmy, które odnotowały największe spadki w 2020 roku i nie zostały objęte pomocą z tarczy finansowej 2.0 oraz ze względu na wprowadzone limity nie mogły ubiegać się o pokrycie 70 proc. kosztów stałych;
  • firmy założone w 2020 roku;
  • firmy, dla których otrzymana pomoc nie pokryła zdecydowanej większości strat.

- Senacki projekt ustawy odszkodowawczej nie ma barw partyjnych, nie jest polityczny, jest natomiast niezwykle potrzebny, aby przedsiębiorcy mieli możliwość sięgnięcia po jasną i prostą procedurę odszkodowawczą, jeśli uznają to za wskazane - podsumowuje Piotr Wołejko Pracodawcy RP

Więcej na: Ustawa odszkodowawcza została przyjęta przez Senat – to szansa na przetrwanie przemysłu spotkań i wydarzeń | Aktualności (pracodawcyrp.pl)

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd