image-description

Tarcza 4.0 podpisana przez Prezydenta - najważniejsze zmiany dla Agencji Zatrudnienia

23 czerwca Prezydent podpisał specustawę nazywana potocznie Tarczą 4.0. Od dzisiaj ustawa obowiązuje. Jakie najważniejsze zmiany można w niej znaleźć? 

 1. Ustawa doprecyzowuje warunki zlecania pracy zdalnej (art. 3 specustawy zmieniany art. 77 pkt 1)
  Pracodawca może wydać polecenie pracy zdalnej, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Środki pracy i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz jej obsługę logistyczną ma zapewnić pracodawca. Korzystanie ze źródeł i narzędzi nie dostarczonych przez pracodawcę jest możliwe o ile umożliwia bezpieczne z nich korzystanie z zapewnieniem ochrony tajemnic przedsiębiorstwa lub danych osobowych. Pracodawca ma prawo w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną będzie prowadzić ewidencję wykonanych czynności
 2. Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop (art. 15gc specustawy dodany art. 77 pkt 16)
  Wysłanie pracownika na zaległy urlop może wyłącznie dotyczyć okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii. Pracodawca może udzielić niewykorzystanego dotychczas urlopu z poprzednich lat bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. Pracownik zgodnie z poprawką Senatu jest zobowiązany taki urlop wykorzystać. Maksymalny wymiar urlopu udzielanego w tym trybie wynosi 30 dni
 3. Pracodawca może obniżyć pracownikowi wynagrodzenie lub czas pracy. (dodany art. 15gb )
  Pracodawca, który utracił znaczną cześć przechodów i jest w znacznej mierze obciążony funduszem wynagrodzenie, zgodnie z przepisami o Tarczy 4.0 będzie mógł:
  1. obniżyć pracownikowi wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie niższe niż minimalne z uwzględnieniem czasu pracy
  2. obniżyć pracownikowi wynagrodzenie o 50% wprowadzając przestój ekonomiczny. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne, z uwzględnieniem czasu pracy.
  3. Pracodawca ma czas do 6 miesięcy na wprowadzenie obniżonego czasu pracy lub wynagrodzenia licząc od dnia zakończenia epidemii i wprowadzony stan obniżonego wynagrodzenia lub czasu pracy może trwać maksymalnie do 12 miesięcy.


Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń to zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług (dalej iloraz kosztów i przychodów) z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z jednego z uprawnień, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 1. Zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 czerwca
  Ustawa przewiduje przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8. Zasiłek przysługiwać ma niezależnie od tego, czy żłobek, przedszkole lub szkoła będą otwarte.
 2. Wnioski do ZUS będzie można złożyć jedynie elektronicznie. (nowe brzmienie art. 15zs ust. 6)
  nie będzie już możliwe, jak miało to miejsce dotychczas, złożenie tradycyjnego, papierowego wniosku drogą pocztową, ani w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik chcący złożyć wniosek zmuszony będzie założyć konto w PUE i za pośrednictwem tej platformy złożyć wniosek.
 3. Zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o postojowe (art. 15zsa specustawy dodany art. 77 pkt 34)
 4. Umorzenie mikropożyczki możliwe bez składania wniosku.

 

Treść ustawy dostępna jest pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd