Aktualnosci

Szkolenie - Delegowanie pracowników do krajów UE 2016

Z uwagi na niejednolite przepisy Wspólnoty Europejskiej, jak i różnice w regulacjach poszczególnych Państw Członkowskich w zakresie delegowania pracowników, przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne napotykają wiele przeszkód związanych z korzystaniem z pracy pracowników z Polski.


Dodatkowe komplikacje wynikają z występowania w poszczególnych państwach UE różnego rodzaju barier prawnych, jak i uciążliwych praktyk administracyjnych. Przedsiębiorca planujący wykonać usługę w innym państwie członkowskim, a także polskich pracodawca musi zapoznać się z wymogami nałożonymi przez państwo oddelegowania, zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy oraz ustalić kwestie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Ponadto, w ostatnim roku pojawiły się nowe orzeczenia i interpretacje dotyczące podmiotów delegujących pracowników do pracy za granicę. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok ETS z lutego 2015 roku dotyczący zasad ustalania podstawy minimalnego wynagrodzenia w państwie, gdzie praca jest wykonywana oraz najświeższy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 roku dotyczącego podstawy wymiaru składek pracowników pracujących za granicą.


Na seminarium zostaną przedstawione szczegółowe kwestie związane z dotychczasowymi i nowymi przepisami unijnymi w zakresie delegowania pracowników, w tym nowe obowiązki pracodawców, uprawnienia i obowiązki państw członkowskich, etc., a także zasady opodatkowania i oskładkowania osób pracujących za granicą.

Temat: Delegowanie pracowników do krajów UE – 2016

Termin: 9 grudnia 2015, 10.00-16.00

Miejsc: Warszawa

Cena
Koszt uczestnictwa 1 osoby wynosi 659 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa 1 osoby z firmy zrzeszonej w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia (SAZ) albo Ogólnopolskim Konwencie Agencji Pracy (OKAP) wynosi 540 zł + 23% VAT

Rejestracja:

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie do dnia 4 grudnia 2015 r. emailem (m.chakowski@cc.info.pl) wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, która wraz z programem znajduje się poniżej do pobrania.

Wykładowca
Mec. Jarosław Sawicki - doradca podatkowy, specjalizujący się między innymi w podatkowych aspektach delegowania polskich pracowników do krajów UE. Partner w Tax and Legal Doradztwo Podatkowe i Prawne Rydzewski Sawicki Dudziak Spółka Partnerska w Warszawie

Pełny program i karta zgłoszenia do pobrania poniżej.

151209_APT_delegowanie_2016.pdf
Członkowie SAZ