Aktualności

Zatrudnienie w Polsce 2012. Rynek pracy w okresie wyjścia z kryzysu

Publikacja została opracowana z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu „Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji spo...

Nowy członek SAZ - Mikroserwis

Biuro MIKROSERWIS, z siedzibą w Krakowie, działa na międzynarodowym rynku pracy od 1991 roku. Z pośrednictwa Mikroserwis skorzystało do tej pory kilka tysięcy osób. Mikroserwis organizował wyj...

Ostatnie spotkanie z cyklu Akademia SAZ

07.02.2014 r. w siedzibie SAZ w Warszawie odbyło się ostatnie z 6 spotkań Akademii SAZ. Gościliśmy p. Pawła Lipnickiego, który na co dzień jest aktorem jak również trenerem tzw. szkoleń mi...

Zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców wchodzące w życie w styczniu 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. nastąpiła zmiana i doprecyzowanie warunków stosowania uproszczonej procedury wydawania zezwoleń na pracę dla obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy (§ 3 pk...

Członkowie SAZ