Aktualności

Nowe przepisy mogą zepchnąć 450tys. pracowników sezonowych zza wschodniej granicy do szarej strefy.

Proponowana przez rząd nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania może w znaczący sposób utrudnić dostęp do polskiego rynku pracy obcokrajowcom, w tym ponad 450 tys. obywateli Ukrainy. Pracodawc...

Zmiany w prawie pracy - Warsztaty dla agencji zatrudnienia

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje (trzecie z kolei w 2016 roku) warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówieni...

Raport Ministerstwa na temat działalności agencji zatrudnienia w 2015

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało raport na temat działalności Agencji Zatrudnienia w 2015 roku.

Walne Zgromadzenie Członków SAZ wybrało nowe władze

Podczas Walnego Zgromadzenia SAZ w dniu 27 kwietnia 2016 powołano nowe władze SAZ

Nowy członek SAZ - Agencja Pracy Strategy Consulting Group

Od kwietnia br. członkiem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia i Sekcji Agencji Opieki została firma: SCG Sp. z o.o. Serdecznie witamy ją w gronie firm, które pragną świadczyć usługi na naj...

PRACOWNIK TYMCZASOWY: 7-8 MIESIĘCY U JEDNEGO PRACODAWCY W DANYM ROKU

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ), w oparciu o dane zrzeszonych w organizacji firm, opracowało roczny raport dotyczący rynku zatrudnienia. Według wyników agencji członkowskich SAZ, w 2015...

Relacja z Gali Solidny Pracodawca

W czwartek 17 marca 2016 odbyła się oficjalna Gala prestiżowego konkursu Solidny Pracodawca Roku, którego patronem medialnym zostało Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia.

Nowe zmiany w prawie - Warsztaty dla agencji zatrudnienia

W związku z licznymi zmianami w prawie pracy, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia organizuje warsztaty dla agencji zatrudnienia, których celem jest praktyczne omówienie nowych przepisów. Warsztaty...

Nowa unijna dyrektywa może pozbawić pracy około 260 tys. Polaków.

Polscy przedsiębiorcy protestują przeciwko nowej unijnej dyrektywie Komisja Europejska przedstawiła nowelizację dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zmierza ona m.in. do ograniczenia okresu de...

Wspólny sprzeciw największych organizacji pracodawców w Polsce wobec zmian w Dyrektywie

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami o zaprezentowaniu przez Komisję Europejską "Revision of the Posting of Workers Directive (96/71/EC)", w dniu dzisiejszym z in...

Seminarium WUP w Warszawie - Europejskie Dni Pracodawcy

6 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbędzie się seminarium pt. ?Usługi urzędów pracy i partnerów rynku pracy dla pracodawców?. Pracodawcy będą mogli zapoznać się z ofertą WUP w zakresie posz...

Jak znaleźć pracę w 2016?

Nowy rok wielu motywuje do zmian na lepsze. Myślimy najczęściej o rozwoju, m.in. własnej kariery oraz kompetencji zawodowych. Jak co roku w styczniu można zaobserwować wzmożone zainteresowanie ...

Członkowie SAZ