image-description

Specjaliści i menedżerowie chcą zmieniać pracę

Specjaliści i menedżerowie chcą zmieniać pracę

Ponad połowa specjalistów i menedżerów planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę. Co czwarty z nich poszukuje pracy aktywnie. Badanie Antal International wskazuje pierwsze sygnały pojawiającego się rynku pracownika. To wraz z niską lojalnością kadry rodzi nowe wyzwania dla pracodawców.

  • Postawy wobec zmiany pracy
  • Forma poszukiwań pracy
  • Warunki zmiany pracy
  • Gotowość do relokacji
  • Przebranżowienie
  • Kogo chcą pozyskać pracodawcy

 

Zmiana

Ponad połowa specjalistów i menedżerów (51%) planuje w przeciągu najbliższych miesięcy zmienić pracę. Natomiast praca zmieniana jest przez specjalistów i menedżerów średnio, co 3 lata. Co trzeci respondent ostatnio zmienił pracę w celu zdobycia nowych kompetencji i chęci uczestniczenia w nowych projektach. Dla co czwartej osoby motywatorem była chęć otrzymywania większego wynagrodzenia, a dla 15% była to chęć pracy w lepszej atmosferze.

Niewątpliwie duża chęć zmian wśród kadry specjalistycznej i menedżerskiej wymusza na pracodawcach przyjrzenie się z większą wnikliwością systemom motywacyjnym w swoich organizacjach. Warto jednak pamiętać, że duża dynamika strukturalna ma też swoje zalety – na przykład umożliwia przypływ nowej wiedzy do organizacji – komentuje Artur Skiba, prezes Antal International i wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Poszukiwania

Specjaliści i menedżerowie nie tylko deklarują chęć zmiany pracy, ale i jej poszukują. 27% specjalistów i menedżerów poszukuje aktywnie pracy, 51% biernie (cv jest dostępne na portalach rekrutacyjnych i społecznościowych i respondenci są otwarci na nowe propozycje zawodowe). 22% pracowników średniego i wyższego szczebla w ogóle nie poszukuje nowego zatrudnienia. Większość badanych osób (96%) jest gotowa rozważyć ofertę otrzymaną bezpośrednio od rekrutera.

„Zauważamy spadek odsetka osób aktywnie poszukujących pracy równolegle ze wzrostem odsetka osób w ogóle nie poszukujących pracy . Wynika on m.in. ze zauważalnego ożywienia gospodarczego. Firmy zaczęły ponownie inwestować w nowe projekty, zapewniać swoim pracownikom wyzwania i bardziej atrakcyjne wynagrodzenia. Jest to pierwszy zwiastun rynku pracownika.” – zauważa Aleksandra Kujawa, menedżer Antal IT Services.

 

Warunki zmiany pracy

Najczęściej udzielaną odpowiedzą było wyższe, od dotychczasowego wynagrodzenie. Specjaliści i menedżerowie zapytani o oczekiwany wzrost wynagrodzenia w przypadku zmiany pracy wskazali średnio wartość 25%. Nieznacznie wyższej podwyżki oczekują specjaliści od menedżerów (odpowiednio 26% i 24%). Patrząc na podział ze względu na specjalizację, najwięcej oczekują respondenci z obszaru logistyki (32%) administracji (27%). Najmniej natomiast z obszaru HR i prawa (22%). Osoby do 30 roku życia oczekują 28% podwyżki, osoby po 30 roku życia - 24%,

W powszechnym przekonaniu zmieniając pracę można liczyć na większą podwyżkę niż w obecnej organizacji. Badanie Antal potwierdziło, że wraz z kolejnymi zmianami pracy wynagrodzenie rośnie liniowo, aż do 12 zmiany, kiedy następuje punkt krytyczny. Zbyt duża liczba zmian wpędza nas prosto w pułapkę skoczkaAnna Piotrowska-Banasiak, menedżer Antal Finance & Accountancy i Antal HR & Admin.

 

 

Gotowość do relokacji, czyli jakie lokalizacje pracodawców skuszą specjalistów i menedżerów najbardziej?

Ponad połowa badanych (51%) choć raz w życiu relokowała się ze względu na pracę. Jest to bardzo wysoki wynik świadczący o dużej mobilności grupy specjalistów i menedżerów. Respondenci odpowiedzieli również na pytanie, jakie warunki musiałaby spełniać oferta pracy, aby ich skłonić do relokacji. Zdecydowanie, dla największej grupy będą to argumenty finansowe – czy większe wynagrodzenie (27%), czy przyznanie finansowego pakietu relokacyjnego (15%).

„W sektorze SSC/BPO widzimy duże zapotrzebowanie na relokację specjalistów i menedżerów. Lokalizacje, w których notujemy wysoką liczbę centrów usług wspólnych mają z reguły przesiane rynki i zaczyna być coraz silniej odczuwany brak pracowników. Dlatego pracodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom kandydatów i  starają się zachęcić do przeprowadzki kandydatów z innych regionów kraju, oferując pakiety relokacyjne i atrakcyjne benefity – komentuje Daria Stefańska, menedżer Antal SSC/BPO.

Z perspektywy pracodawców, szczególnie nowych inwestorów, istotne jest również to, które miasta są atrakcyjne dla grupy specjalistów i menedżerów pod kątem relokacji. Już czwarty raz z rzędu liderem jest Wrocław, zaraz za nim Warszawa i Kraków. Warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli spojrzymy na Trójmiasto jako całość – ta właśnie lokalizacja wyjdzie zdecydowanie na czoło rankingu z wynikiem 23%.

Przebranżowienie

53% respondentów zadeklarowało gotowość do przebranżowienia. Najwięcej zdecydowałoby się na to przedstawicieli administracji (83%) oraz sprzedaży i marketingu (67%). Najmniej – prawników, co zapewne wynika ze znacznej inwestycji i dużego zaangażowania czasu w wykształcenie w tym kierunku,

Kogo chcą pozyskać pracodawcy?

O popycie na określony profil pracowników świadczy przede wszystkim liczba zaproszeń do udziału w projektach rekrutacyjnych złożonych badanym w ciągu ostatniego roku.

Średnia liczba zaproszeń do udziału w procesie rekrutacyjnym
otrzymanych w ciągu ostatniego roku (7)

9

IT

8

Inżynieria

7

HR, Logistyka

6

Finanse, Sprzedaż i Marketing

5

Administracja, Wyższa Kadra Zarządzająca


***Pełny raport dostępny na www.antal.pl

 

O badaniu

Badanie Antal International Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy przeprowadzone było metodą CAWI w terminie 12.05-21.05.2014. W badaniu udział wzięło 1236 respondentów z Polski, w tym 30% kobiet i 70% mężczyzn. 49% respondentów to specjaliści, a 51% - menedżerowie. Badanie było anonimowe.

 

Antal International jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, w Polsce działa od 1996 roku. Dzięki tradycji wąskiej specjalizacji, konsultanci są ekspertami w poszczególnych sektorach i dyscyplinach. Antal International świadczy usługę rekrutacji stałej, jak i zatrudnienia kontraktowego oraz oferuje szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu oceny i rozwoju pracowników. Biura w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie prowadzą projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki. Więcej informacji na www.antal.pl

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd