image-description

SAZ partnerem apelu "Czas na Cyfrową Gospodarkę!"

SAZ partnerem apelu "Czas na Cyfrową Gospodarkę!". Dołączyliśmy do grona 20 instytucji popierających apel „Czas na cyfrową Gospodarkę!” Celem akcji jest zaapelowanie do rządzących z propozycją zmian, które ułatwią funkcjonowanie firm, organizacji i obywateli w czasach koronawirusa. 

Wśród wskazywanych ponad 100 postulatów zawierają się także ważne dla naszej branży, między innymi:

- możliwość podpisywania elektronicznego wszelkich umów (w tym umów o pracę)

- możliwość odbywania szkoleń, również wymaganych przez prawo pracy takich jak BHP, w formie wideokonferencji i połączenia wideo w formie cyfrowej bez osobistego stawiennictwa

- stworzenie aplikacji lub usług które ułatwią przekraczanie granicy w czasie epidemii dzięki cyfrowego przekazywaniu danych.

 

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd