image-description

ROK PRACY ZDALNEJ. PRÓBA BILANSU

Jeszcze rok temu praca zdalna była nowinką tak technologiczną, jak i w pewnym sensie obyczajową. Traktowano ją nieco jako rodzaj benefitu, w najlepszym razie modnej ciekawostki. Dzień poświęcony pracy zdalnej uważano faktycznie za dzień wolny od pracy, podczas którego należy spełnić nieszczególnie uciążliwe obowiązki. Ze strony pracodawców praca zdalna spotykała się z pewną rezerwą. Pokazują to autorzy Księgi Rekomendacji „Praca zdalna 2.0”, przygotowanej przez Pracodawców RP. Księgę przygotowano na podstawie badania, które przeprowadzono w celu poznania opinii pracodawców i pracowników na temat pracy zdalnej z uwzględnieniem kwestii legislacyjnych, ekonomicznych i społecznych. Dlatego wyodrębniono dwie grupy osób, których doświadczenia i opinie związane z pracą zdalną poddano analizie: pracodawców (właściciele firm, kadra zarządzająca, działy HR) oraz zdalnie wykonujących swoje obowiązki zawodowe pracowników.

Z przeprowadzonych badań wynika, że przed pandemią to pracownicy mieli zdecydowanie lepsze podejście do pracy zdalnej, niż pracodawcy.

Dziś postawa ta uległa radykalnej zmianie. Rok po wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce praca zdalna okazała się dla wielu firm jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym sprawne funkcjonowanie.

W ciągu kilkunastu wiosennych tygodni 2020 r. na system pracy zdalnej przeszły nie tylko firmy i urzędy, ale i szkoły, gdzie wprowadzono nauczanie zdalne. Zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników było to spore wyzwanie.

Po roku można powiedzieć, że praca zdalna zdała egzamin w trudnych warunkach epidemii. Co więcej, dostrzeżono jej zalety. Jak pokazują to badania, wiele osób deklaruje, że dalej chce pracować w ten sposób.

Źródło: Rok pracy zdalnej. Próba bilansu | Raporty i opinie (pracodawcyrp.pl)

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd