Aktualnosci

Rok po zmianach -rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na III edycję ogólnopolskiej Konferencji, dotyczącą delegowania pt.: Rok po zmianach - rynek delegowania pracowników w nowym otoczeniu prawnym, która odbędzie się 16 października br. w Warszawie.

Obecni na konferencji Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego przedstawią  kierunek rozwoju prawa unijnego i opowiedzą o planowanych zmianach w  przepisach dot. delegowania pracowników, w  tym o rewizji rozporządzenia 883/2004 PE i Rady - o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Reprezentanci Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej omówią  przepisy implementujące dyrektywę wdrożeniową do polskiego porządku prawnego. Przedstawiciel ZUS wraz z polskimi i niemieckimi prawnikami poinformują o praktycznych aspektach koordynacji zabezpieczenia społecznego, obowiązkach podatkowych i najczęstszych błędach proceduralnych i przedmiotowych popełnianych przez pracodawców delegujących, oraz o tym jak ich uniknąć. Omówione zostaną także  procedury i podstawy prawne zatrudnienia obywateli spoza UE i delegowanie ich do pracy.

Poznacie Państwo najnowsze i najważniejsze orzecznictwo sądów polskich, niemieckich (m.in. dot. składowych płacy minimalnej) oraz ETS (m.in. dot. delegowania pracowników).

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy uczestników i przygotowanie na nadchodzące zmiany, a także zainicjowanie merytorycznej i obiektywnej dyskusji.  Tematy konferencji to między innymi:

 • kierunek planowanych zmian rozporządzenia 883/04, dyrektywy o delegowaniu, dyrektywy o czasie pracy,
 • implementacja dyrektywy wdrożeniowej do polskiego porządku prawnego - szczegółowe omówienie przepisów,
 • praktyczne aspekty koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • nowe zasady oskładkowania umów zleceń - zbieg tytułów do ubezpieczeń,
 • świadczenie usług w Niemczech po wprowadzeniu płacy minimalnej od 1 stycznia 2015 r.,
 • obowiązki podatkowe polskich firm w Niemczech, najczęstsze powody i przedmioty kontroli, jak się przygotować i uniknąć błędów,
 • delegowanie pracowników na podstawie art. 12 i praca w dwóch krajach na postawie art. 13 rozporządzenia 883/2004 oraz świadczenia pracy  tymczasowej za granicą - aspekty praktyczne
 • obciążenia i trudności w prowadzeniu biznesu na rynku unijnym,
 • najnowsze orzecznictwo dotyczące delegowania pracowników, płacy minimalnej.
 • zatrudnienie obywateli spoza UE i delegowanie za granicę - procedury i podstawy prawne.

W charakterze prelegentów udział wezmą przedstawiciele administracji państwowej oraz doświadczeni prawnicy polscy i niemieccy, a także przedstawiciele Parlamentu i Komisji Europejskiej. Są to m.in.:

 • Danuta Jazłowiecka - Posłanka do Parlamentu Europejskiego (7 i 8 kadencji), Wiceprzewodnicząca Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL), Parlament Europejski
 • dr Łukasz Wardyn - Legal expert w DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska
 • Agnieszka Wołoszyn - Z-ca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • mec. Ryszard Pietrzyk, mec. Michał Jan Jaworski - Kancelaria Pietrzyk & Kollegen - Düsseldorf, Polska Izba Gospodarcza w Niemczech.
 • dr Janusz Fiszer - Wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy, specjalista międzynarodowego prawa podatkowego, Kancelaria Gessel
 • adw. Joanna Torbé - Specjalista w dziedzinie transgranicznego zatrudnienia, Kancelaria Joanna Torbé & Partnerzy
 • Przedstawiciel ZUS – Departament Ubezpieczeń i Składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

Koszt udziału i rejestracja

 • 469 zł netto dla przedsiębiorców niezrzeszonych w SAZ/SAO albo w Polskiej Izbie Gospodarczej w Niemczech,
 • 366 zł netto dla członków Polskiej Izby Gospodarczej w Niemczech,
 • 320 zł netto  dla Członków SAZ/SAO,
 • 0 zł dla przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli publicznych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pozarządowych

Informacje i rejestracja: www.sao.org.pl

Miejsce:
Siedziba Business Centre Club
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa

Termin: 16 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie www.sao.org.pl

Kontakt:
Marta Dobkowska
Koordynator
Tel.: 662 162 138
m.dobkowska@saz.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie SAZ