Aktualnosci

PREZES JAROSŁAW ADAMKIEWICZ OSOBOWOŚCIĄ OUTSOURCINGU W KATEGORII ORGANIZACJE BRANŻOWE

Już po raz trzeci magazyn Outsourcing&More zdecydował pokazać osoby, dzięki którym outsourcing i nowoczesne usługi dla biznesu są lepiej rozumiane przez świat biznesu, nauki i mediów. Jak piszą redaktorzy: „Podjęliśmy działania mające na celu zebranie nazwisk 99 osób, które reprezentują kluczowe organizacje zajmujące się outsourcingiem lub mają znaczący wpływ na rozwój tej branży w Polsce. Wspólnie z redakcją OutsourcingPortal zanalizowaliśmy cały rok 2014 pod kątem aktywności poszczególnych osób i reprezentowanych przez nie przedsiębiorstw. Analizowaliśmy aktywność w mediach ogólnodostępnych i branżowych, zbadaliśmy zaangażowanie osób podczas konferencji i innych wydarzeń branżowych, spotkań ze studentami i reprezentację Polski na arenie międzynarodowej. Efektem tych badań i analiz jest lista 99 osobowości, która nie jest rankingiem, lecz prezentuje sylwetki osób, które w roku 2014 wybitnie wpłynęły na rozwój outsourcingu w Polsce. Lista została podzielona na sekcje, dedykowane branży i instytucjom jej bezpośredniego otoczenia, dzięki czemu w czytelny sposób obrazuje wybitne osobowości o różnych kompetencjach i w różny sposób zaangażowane w rozwój outsourcingu, nearshoringu, offshoringu i przedsiębiorczości w Polsce”. 
Jarosław Adamkiewicz
Współtwórca, założyciel i od samego początku istnienia Prezes Zarządu pierwszej agencji pracy tymczasowej w Polsce Wadwicz sp. z o.o. Jako jedyna z pięciu firm w Polsce uzyskała na lata 2009-2011 certyfikat ICS nadany przez Fraunhofer Academy. Współzałożyciel, Członek Zarządu, a od 2010 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Ekspert rynku pracy zapraszany przez media oraz przez organizatorów różnych kongresów, konferencji i sympozjów dotyczących tej tematyki. Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Naczelnej Rady Zatrudnienia z ramienia BCC. Ekspert w zespole przygotowującym zmiany ustawy o pracownikach tymczasowych przy MPIPS.

 

Członkowie SAZ