Aktualnosci

PRACODAWCY DOCENILI POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW

antykryzysowych nie dokonywały masowych zwolnień pracowników. Doceniły potencjał i doświadczenie tych, którzy pozostawali w zatrudnieniu. Priorytetem była ochrona miejsc pracy, a rekrutacje były ograniczone do minimum, z wyjątkiem sektorów, których udział w rynku znacząco wzrósł, np. w logistyce - komentuje Katarzyna Siemienkiewicz.

Ekspertka ds. prawa pracy stwierdza, że aktualną, optymistyczną sytuację należy traktować jako krótkotrwałą. - Fluktuacja pracowników związana jest w dużej mierze z tzw. pracami sezonowymi, które potrwają jeszcze kilka miesięcy. Dużą niepewność na rynku powoduje zewsząd zapowiadana i realnie możliwa kolejna fala zakażeń COVID-19. Kolejny lockdown może odbić się na stopie bezrobocia. W pewnym stopniu skalę mogą zrekompensować jesienne prace w rolnictwie - mówi Siemienkiewicz.

Na przykładzie gastronomii i hotelarstwa należy zauważyć, że pracownicy zdążyli się przekwalifikować i nie chcą wracać do wykonywania dotychczasowych profesji w związku z obawą o kolejny potencjalny lockdown jesienią. Również zatrudnienie w sektorze przemysłu może wyhamować z uwagi na braki w dostawach komponentów, które już teraz są widoczne i mogą zostać spotęgowane kolejnym lockdownem - dodaje. Ekspertka Pracodawców RP przypomina, że nadal funkcjonujemy w reżimie epidemicznym, a aktualnie dobre informacje na temat bezrobocia nie dają gwarancji stabilności na rynku pracy w późniejszym okresie.

Źródło: Pracodawcy docenili potencjał pracowników | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ