Aktualnosci

PRACODAWCY CHCĄ WIEDZIEĆ O CHOROBIE PRACOWNIKA

– Obecny system należy zmienić, bo w obecnym kształcie nie pomaga aktywizować osób z niepełnosprawnościami – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP. Jej zdaniem integracja w pracy osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna. Dlatego też limity dotyczące wynagrodzeń osób posiadających renty z tytułu czasowej niezdolności do pracy powinny zostać albo podwyższone, albo wręcz zniesione - przekonuje na łamach portalu Prawo.pl.

Zdaniem Siemienkiewicz do pogodzenia jest kwestia prywatności pracownika z obowiązkami pracodawcy zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

– Pracodawcy nie wolno np. zatrudnić osoby niepełnosprawnej w porze nocnej albo w nadgodzinach. Pytanie, kto w przypadku ujawnienia orzeczenia będzie za to odpowiadał. Może więc pewnym wyjściem z sytuacji byłoby pytanie przez lekarza medycyny pracy o to, czy pracownik posiada orzeczenie o niepełnosprawności na etapie przyjmowania do pracy czy badań kontrolnych - mówi Siemienkiewicz.

Źródło: Pracodawcy chcą wiedzieć o chorobie pracownika | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Członkowie SAZ