Aktualnosci

Praca zdalna na stałe lub okazjonalnie, ale ze zwrotem kosztów

Przewiduje on m.in. zamknięty katalog kosztów, jakie będzie musiał zwracać pracodawca, rezygnację z obowiązku ubezpieczenia, a także możliwość przeprowadzenia kontroli bez zgody pracownika i możliwość okazjonalnej pracy zdalnej.

– Dobrze się stało, że definicja została uzgodniona dwustronnie, czyli przez związki zawodowe i pracodawców, i że to pracownik w uzgodnieniu z pracodawcą będzie wskazywał miejsce jej wykonywania. To może zapobiec wielu sytuacjom, kiedy pracodawcy mogą być negatywnie zaskakiwani, np. wyjazdom pracowników za granicę – zauważa Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP.

– Zastanawiające jest, że w takich przypadkach, a mówimy o sytuacji nieprzewidzianej, np. awarii, polecenie to będzie uzależnione od uprzedniego złożenia przez pracownika oświadczenia, że ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnie – dodaje.

– To jest projekt na granicy optymalności. Zasadniczo pozytywnie oceniamy projekt – mówi Siemienkiewicz.

Problematyczny jest brak terminu wejścia w życie projektowanych zmian. – Data powinna być pewna, np. 1 stycznia 2022 r., bo pracodawcy powinni wiedzieć, ile czasu mają na przygotowanie się do wejścia w życie przepisów.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/jak-uregulowana-zostanie-praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-jakie,508410.html

 

Źródło: Katarzyna Siemienkiewicz dla Prawo.pl o pracy zdalnej na stałe lub okazjonalnie | Media o nas (pracodawcyrp.pl)

Czytaj więcej na: Jak uregulowana zostanie praca zdalna w kodeksie pracy? jakie rozwiązania oceniane są pozytywnie a jakie są krytykowane? (prawo.pl)

 

Członkowie SAZ