image-description

Praca tymczasowa na radarze Rady Rynku Pracy

Praca tymczasowa i rola APT była jednym z ważnych punktów ostatniego posiedzenia Rady Rynku Pracy, które odbyło się 29 kwietnia. Spotkanie to było „historyczne”, bo – ze względu na kwarantannę - zorganizowano je w całości online. Stronę rządową reprezentowała Pani Alina Nowak podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jednym przedstawicieli organizacji pracodawców był Michał Podulski, Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), który niemal równo rok temu (w marcu 2019), otrzymał nominację do RRP.

Podczas spotkania omówiono głownie kryzysową sytuację gospodarczą związaną z panującą pandemią. Członkowie Rady przedyskutowali plan wsparcia przedsiębiorców w ramach projektu tzw. Tarczy 3.0. Zwrócono uwagę także na konieczność zmiany niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (druk nr 344, którego projekt jest aktualnie w Sejmie). Przedstawiciele wskazali też na braki, takie, jak np. nieuwzględnienie w nim niektórych sektorów, w tym ogromnej grupy pracowników tymczasowych.

– M.in. po raz kolejny złożyliśmy postulaty dotyczące pracy tymczasowej i zwróciliśmy uwagę na to, że obecne kryzysowa sytuacja powinna wpłynąć na zmianę przez ustawodawcę niekorzystnych regulacji w prawie pracy, w tym szczególnie pracy tymczasowej – mówi Michał Podulski. – Organizacje pracodawców, w tym nasza zaapelowały jednogłośnie o uwzględnienie pracowników tymczasowych w projekcie Tarczy antykryzysowej.

Michał Podulski w imieniu SAZ zwrócił się do Minister Aliny Nowak o rozważanie wznowienia debaty na temat wydłużenia okresu zatrudniania pracowników tymczasowych z 18 do 24 – 30 miesięcy i wsparcie agencji pracy jako instytucji, których rola w aktywizacji bezrobotnych może w obecnej sytuacji okazać się kluczowa. Jego głos został poparty przez przedstawicieli BCC i Konfederacji Lewiatan.

W efekcie tych głosów Rada podjęła decyzję, że w czasie najbliższego, majowego spotkania, na które ma zostać zaproszony Przedstawiciel Departamentu Prawa Pracy, skoncentruje się na tematach rynku pracy tymczasowej.

Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach polityki rynku pracy. Została utworzona w miejsce dotychczasowej Naczelnej Rady Zatrudnienia, na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kontakt

StowarzyszeniE Agencji Zatrudnienia

ul. Żelazna 59 lok. 6.3, 00-848 Warszawa
t:
+48 22 623-85-53
e:
biuro@saz.org.pl
 
 
Sprawdz dojazd